دستبرد دوم محمد کاظم کاظمی در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ

/

چهارشنبه ۱۶ ثور ۱۳۹۴

 

حشمت خلیل غبار
(فرزند شادروان غلام محمد غبار)

بار دیگر کاظم کاظمی بدون اجازه و خلاف تمام موازین قانونی و حق چاپ ( کاپی رایت) دست به ویرایش کتاب افغانستان در مسیر تاریخ زده و این کار خیانتی است به تاریخ افغانستان.
طبق قوانین بین‌المللی حق چاپ (کاپی رایت ) نویسنده بر کتابش پس از مرگ وی حد اقل تا پنجاه سال mnandegar-3و حد اکثر تا صد سال دوام می‌کند. اگر نویسنده وارث داشته باشد حق چاپ به عین شرایط به وارث انتقال می‌کند. در صورتی‌که وارث کتاب را بار دگر چاپ کند و به طور قانونی حق چاپ را بر آن بار دیگر محفوظ سازد، حکم قانونی اولی در مورد وارث نیز صدق می‌کند. باید گفت که حق چاپ بر یک کتاب همه جوانب چاپ، ویراستاری، تکثیر و غیره حقوق مربوط را در بر میگیرد .
شادروان میر غلام محمد غبار در سال ۱۹۷۸ وفات کردند و حق چاپ هردو جلد کتاب افغانستان در مسیر تاریخ به فرزندش حشمت خلیل غبار (اینجانب) تعلق گرفت. این جانب در سال ۱۹۹۹ جلد دوم این کتاب را چاپ کردم و به طور قانونی حق چاپ را بر آن محفوظ کردم . همچنین در سال ۲۰۰۱ هر دو جلد این کتاب را با فهرست مکمل اعلام توسط مرکز نشراتی میوند – کتابخانه سبا چاپ کردم و به طور قانونی حق چاپ خود را در مورد هردو جلد مجدداًٌ محفوظ ساختم .
افغانستان در مسیر تاریخ، تاریخ واقعی و علمی مردم مظلوم و مبارز افغانستان می‌باشد. این کتاب که ضد استبداد، ارتجاع، استثمار ظالمانه و استعمار میباشد، به مردم افغانستان تعلق دارد. ولی این کتاب هرگز به ریزه خواران آستان استبداد، ارتجاع و استعمار تعلق ندارد. من اجازۀ چاپ‌های مجدد این کتاب را پس از امضای قراردادهای قانونی و به طور رایگان و به شرطی به اشخاصی داده ام که آن را بدون کم و کاست و بدون “ویراستاری” مطابق چاپ اولی، چاپ کنند. افغانستان در مسیر تاریخ ( جلد اول وجلد دوم) تا کنون در خارج و داخل افغانستان به چند صد هزار نسخه بدون کوچکترین تغییر و کم‌‌وکاست طبق نسخۀ اصلی چاپ شده است. هیچگاهی به عمال خارجی و شخص شیادی‌که بدون مشروعیت و قانونیت بخواهد تحت عنوان ویراستاری و چاپ مجدد به کتاب افغانستان در مسیر تاریخ دزدانه به نفع اجانب دست برد بزند، اجازه نداده‎ام و هرگز اجازه چاپ یا ویراستاری را به آقای کاظم کاظمی و ناشر وی نداده ام و هیچگونه قراردادی را با آنها امضا نکرده ام و در آینده نیز چنین اجازه‌یی را به آنها نخواهم داد.
هیچ کسی حق ندارد بدون اجازۀ قانونی اقدام به ویراستاری و چاپ این کتاب کند. چنین اقدامی از طرف کاظم کاظمی نه تنها خلاف قانون حق چاپ بلکه خلاف تمام موازین اخلاقی نویسندگی و ادبی می‌باشد و باید این عمل کاظم کاظمی محکوم شود و طبق قوانین مربوطه مجازات گردد. دست ناپاک کاظم کاظمی که می‌خواهد زبان فارسی دری کتاب افغانستان در مسیرتاریخ را و همچنین محتوای آن را به نفع اجانب تغییر دهد، باید کوتاه گردد.
همچنین تمام نسخه‌های کتاب افغانستان در مسیر تاریخ که توسط کاظم کاظمی تا اکنون چاپ گردیده است، تحریف شده و فاقد اعتبار می‌باشد.
به اطلاع دوستان این کتاب رسانیده می‌شود که هر دو جلد اول و دوم افغانستان در مسیر تاریخ به صورت « پی دی اف در انترنت گذاشته شده است و هرکس می‌تواند به طور رایگان آن را مطالعه و چاپ نماید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.