دسترسی زنان و دختران به آموزش و خدمات صحی بسیار محدود است

گزارشگر:چهار شنبه 29 قوس 1396 ۲۸ قوس ۱۳۹۶

mandegar-3نتایج یک تحقیق موسسه پاملرنه و نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان در چهار ولایت افغانستان نشان می‌دهد که دسترسی زنان و دختران به آموزش و خدمات صحی بسیار محدود است.
موسسه پاملرنه و نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان نتایج تحقیقات مشترک شان از میزان دسترسی زنان و دختران به آموزش و خدمات صحی را روز سه‌شنبه (۲۸ قوس) طی یک نشست خبری با رسانه‌ها شریک کردند.
این تحقیق که در هشت ولسوالی از چهار ولایت افغانستان صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان دسترسی زنان به خدمات آموزشی و صحی بسیار محدود است.
گل‌ضمیر حق‌بیان مدیر برنامه موسسه پاملرنه در این نشست بیان داشت که این تحقیق در هشت ولسوالیِ ولایت های کابل، بلخ، خوست و پروان راه اندازی شده و میزان دسترسی زنان به خدمات آموزشی و صحی و میزان رضایت مردم از این دو سکتور را مورد بررسی قرار داده است.
وی افزود که براساس این ارزیابی مشترک که میزان حضور ودسترسی زنان به خدمات آموزشی و صحی، میزان رضایت مردم از این سکتورها، حاضری مسئولین، امکانات در این دوسکتور، شاخص های عمده آن را تشکیل می دهند دسترسی زنان به خدمات یاد شده بسیار محدود است.
وی با اشاره به وضع عرضه خدمات آموزشی و صحی در ولایت بلخ، بیان داشت که در دو ولسوالی چهارکنت و خلم این ولایت که مورد ارزیابی قرار گرفته تنها ۵۰ در صد دختران به خدمات آموزشی با کیفیت پائین دسترسی دارند و حضور زنان در تصمیم های شوراهای محلی نیز بسیار ناچیز است.
صدیق الله رحیمی مسوول برنامه نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان نیز در حاشیه این کنفرانس به خبرنگاران، میزان دسترسی زنان به آموزش را اندک خوانده و خواهان بهبود کیفیت این خدمات شد.
وی همچنان با اشاره به برخی شاخص های دیگر این تحقیق از جمله میزان رضایت مردم از سکتور های آموزش و صحت دراین مناطق بیان داشت که مسوولین این دوسکتور در ولسوالی های اطراف به دلیل ظرفیت پایین خدمات که مورد ضرورت مردم است را ارائه نمی توانند به همین دلیل نارضایتی از آنان به طور گسترده وجود دارد.
مسوولین موسسه پالرنه و نهاد تحقیقاتی حمایت از حقوق زنان و کودکان از حکومت خواستار بهبود کیفیت این خدمات و تقویت سهم و دسترسی زنان به خدمات آموزشی و صحی شده از حکومت خواستند که کارمندان سکتورهای صحی و معلمین مکاتب را با تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت تحت آموزش قرار دهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.