دستور شورای امنیت به مسوولین امنیتی قندوز: جنگ توقف و حالت دفاعی در برابر طالبان حفظ شود

گزارشگر:ناجیه نوری / دوشنبه 3 عقرب 1395 ۲ عقرب ۱۳۹۵

جنگ علیه طالبان در کندز متوقف است و حکومت هیچ برنامه‌یی برای جنگ علیه طالبان ندارد.
شماری از نماینده‌گان کندز می‌گویند: طالبان همین اکنون پنج یا ده کیلومتر از شهر فاصله دارند و مصروف تجهیز دوباره اند، اما وزارت داخله به قوماندان امنیۀ کندز، دستور توقف جنگ را داده و شورای امنیت هم به مسوولین امنیتی دستور داده که حالت دفاعی در برابر طالبان حفظ شود.
mandegar-3به گفته این نماینده‌گان کندز: درپشت پرده پروسه جا به‌جایی افراد غیر قندوزی در این ولایت جریان دارد و تاکتیکی‌های بسیار فریبنده مانند ادامه جنگ برای جا به جای اقوام بیگانه در شمال در جریان است. این در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از جابه‌جا کردن شماری از مهاجران پاکستانی در قندوز به نشر رسیده است.
آنان همچنان می‌گویند: همین اکنون تعداد زیادی از مردم کندز که به تخار، مزار و کابل مهاجر شده اند، از ترس آغاز دوباره جنگ و حمله طالبان، به خانه‌های شان برنگشته اند و حاضر نیستند دوباره به کندز برنگردند که این مساله خود به خود زمینه جا به جایی دیگران را به جای آنان در کندز فراهم می‌کند. معاون شورای ولایتی کندز هم تایید می‌کند که همین اکنون جنگ علیه طالبان متوقف است و طالبان در بیرون از شهر حضور دارند و مردم در هراس از حملۀ دوباره طالبان به سر می‌برند.
به گفته معاون شورای ولایتی کندز: به جز کسانیکه امکانات زنده‌گی در اختیار نداشند، تمامی مهاجرین که در مزار، تخار و کابل امکانات زنده‌گی در اختیار دارند، برنگشته اند و اکثریت مهاجرین دیگر حاضر نیستد که دوباره به خانه‌های شان برگردند.
اما سخنگوی والی کندز با رد این گفته‌ها تاکید دارد که وضعیت امنیتی در کندز خوب است و مهاجرینی که به تخار، مزار و کابل مهاجرت کرده بودند، در حال برگشت به خانه‌های‌شان اند.
عبدالوود پیمان نمایندۀ مردم در مجلس می‌گوید: در وضعیت امنیتی کندز هیچ تغییری به میان نیآمده و جنگ در برابر طالبان متوقف است و حضور طالبان در بیرون از شهر امنیت را همچنان تهدید می‌کند.
پیمان وضعیت امنیتی در کندز را شکننده خوانده تاکید کرد: طالبان همین اکنون فقط پنج یا ده کیلومتر از شهر فاصله دارند و مصروف تجهیز دوباره اند، اما از جانب وزارت داخله به قوماندان امنیۀ کندز، دستور توقف جنگ داده شده است.
او همچنان گفت: شورای امنیت به مسوولین امنیتی در کندز دستور داده که حالت دفاعی در برابر طالبان حفظ شود؛ بنابراین می‌توان گفت در پشت سر جنگ کندز اهداف پنهانی نهفته است.
پیمان افزود: وزارت داخله، دفاع و ریاست‌جمهوری به مردم کندز دروغ می‌گویند و آشکار است که پالیسی و برنامه جنگ کندز در اختیار حکومت وحدت ملی نیست و کندر در رقابت های دیگران گیر مانده است.
اما سید محمود دانش سخنگوی والی کندز گفت: درحال حاضر اداره محلی روی برنامۀ چگونه‌گی رسیده‌گی به آسیب‌دیده‌گان و کسانیکه دوکاکین آنان تخریب و حریق شده است، مصروف اند.
به گفته دانش: در شهر و اطراف شهر کندز آرامش حکم‌فرماست و شب گذشته در اثر عملیاتی که نیروهای کماندو در منطقه حضرت سلطان و کمند، داشتند، تعداد زیادی طالب کشته و زخمی شدند.
آقای دانش به روزنامۀ ماندگار گفت: روز و شب عملیات نیروهای امنیتی علیه طالبان در کندز ادامه دارد و نیروهای امنیتی مصروف پاک‌سازیی مناطق تحت تصرف طالبان اند.
او تاکید کرد: اردو، امنیت و پولیس به طور مشترک مصروف پاک‌سازی کندز از وجود طالبان اند و گزمه‌های شهری در کندز ایجاد شده و ارادۀ قوی برای پاک‌سازی تمامی شهر کندز وجود دارد.
کندز از جمله ولایات شمالی است که همواره از سوی طالبان تهدید شده و سال چند بار اکثری ولسوالی‌های آن و حتا شهر آن برای چندین بار توسط نیروهای طالبان و امنیتی دست به دست می‌شود. آخرین بار دو هفته پیش این ولایت شاهد درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان بود و این درگیری ولایت کندز را تا آستانه سقوط به پیش برد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.