دشواری‎های یک اقلیت هندوها و سیک‎‌های افغانستان: تقاضای پناهنده‌‎گی خواهیم کرد

/

هندوها و سیک‌های افغانستان به حذف یک کرسی پیشنهادی در پارلمان از قانون انتخابات، اعتراض کردند. آنها همچنان هشدار دادند که اگر به مشکلات‌شان رسیده‌گی نشود، به کشورهای دیگر تقاضای پناهنده‌گی می‌دهند.
دراول سینگ، معاون شورای سراسری هندوها و سیک‌های افغانستان روز چهارشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با نماینده‌گان نهادهای مدنی در کابل گفت: «اگر دولت به ما رسیده‌گی نکند، ما مجبور هستیم از این تربیون برای شان رسماً بگوییم که اگر به ما نمی‌رسید [رسیدگی نمی کنید] ما را از این مملکت جواب بدهید. از طریق ملل متحد ما می‌خواهیم به دیگر ممالک پناهنده شویم».
دراول سینگ این سخنان را در واکنش به حذف یک کرسی پیشنهادی برای این اقلیت مذهبی در پارلمان بیان کرد. نمایدینده‎گان پارلمان هنگام تصویب قانون انتخابات امتیاز اختصاص یافته به زنان و کوچی ها را تایید، ولی کرسی پیشنهادی برای هندوها و سیک ها را حذف نمودند.
در حال حاضر انار کلی هنریار تنها سناتوری است که از هندوها و سیک های افغانستان در پارلمان نمایندگی می کند. آنها هیچ نماینده ای در ولسی جرگه پارلمان ندارند.
دراول سینگ گفت: «شورای هندوها و سیک های افغانستان نگرانی عمیق اش را به خاطر حذف یک کرسی که برای نماینده هندوها و سیک ها در قانون انتخابات در نظر گرفته شده بود، ابراز می دارد».
در قانون جدید انتخابات ۲۵ درصد کرسی های شوراهای ولایتی برای زنان پیشنهاد شده بود. همچنان ۱۰ کرسی برای کوچی ها و یک کرسی برای اهل هنود در ولسی جرگه پیشنهاد شده بود ولی نمایدینده‎گان تعداد کرسی های زنان را به ۲۰ درصد کاهش دادند، ۱۰ کرسی کوچی ها را حفظ کردند و یک کرسی اهل هنود را حذف نمودند.
نمایدینده‎گان هندوها و سیک های افغانستان می گویند با مشکلات فراوانی در این کشور رو به رو هستند و در صورتی که یک کرسی برای آن ها در ولسی جرگه در نظر گرفته می شد، حداقل صدای آن ها به گوش مقام های دولتی و جامعه جهانی می رسید.
آقای سینگ گفت: «موجودیت یک کرسی برای نماینده هندوها و سیک ها در شورای ملی می توانست مشکلات اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و فرهنگی را که هندوها داشتند به گوش حکومت برساند و از حق خود دفاع کند».
نمایدینده‎گان هندوها و سیک ها می گویند پیش از جنگ ها جمعیت آن ها در افغانستان به صدها هزار تن می رسید اما حالا حدود ۷۰۰ خانواده که شمار مجموعی شان به ۴۰۰۰ تن می رسد، در این کشور زندگی می کنند.
بی‌احترامی به مراسم دینی
هندوها و سیک‌های افغانستان در اجرای مراسم هندوسوزان با مشکلات فراوان رو به رو هستند. پیروان این مذهب از نبود مکان مشخصی برای ادای مراسم هندوسوزان شکایت دارند.
ادراویل سینگ، رییس شورای هندو باوران افغانستان در رابطه به مشکلات در مراسم هندوسوزان گفت یکی از آنها در ولایت سمنگان وفات کرده بود و جسد او را برای مراسم هندوسوزان به منطقه قلاچه کابل بردند. به گفته او، در روز سوم وقتی رفتند که استخوان هایش را جمع کنند، دیدند که مردم «۱۷۰» خشت بر آن پرتاب کرده بودند.
حکومت در منطقه لته بند جایی را برای هندوسوزان تعیین کرده اما پیروان اهل هنود می گویند این منطقه پر از کثافاتی است که از شهر کابل جمع آوری و در آن جا انداخته می شود.
ادراویل سینگ گفت: «ما در قلاچه جنازه خود را برده نمی توانیم آیا ممکن است ما جنازه خودرا در لته بند ببریم؟ بلی می بریم، اما مجبوریم یک جنازه را ببریم و پنج جنازه دیگر را پس بیاوریم».
اهل هنود افغانستان می‌گویند کودکان و زنان آن‌ها در شهر و بازار آزادانه گشت و گذار کرده نمی‌توانند، زیرا آن‌ها با انواع تحقیر و زخم زبان مواجه هستند.
تورلوک سینگ، یک تن از هندوباوران می‌گوید: «زنان ما در شهر گشت و گذار کرده نمی‌توانند، از طرف مردم تهدید می شوند. دوکانداری کرده نمی توانیم. بعضی ها از ما جواز می خواهند، در حالی که عمر ما در این جا گذشته است. درست است که جواز باید داشته باشیم اما نباید تهدید شویم».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.