دعوای مجلس و وزارت خارجه بر سر خطوط سیاست خارجی

گزارشگر:یک شنبه 12 جدی 1395 ۱۱ جدی ۱۳۹۵

mandegar-3در پی تقاضای مکرر مجلس از حکومت در مورد فرستادن طرح خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به مجلس نماینده‌گان، وزارت خارجه گفته است که این طرح سال گذشته به مجلس فرستاده شده است.
در پی ادعای سخنگوی وزارت امور خارجه مبی بر ارسال خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به مجلس نماینده‌گان، هم اکنون عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس می‌گوید که این سند به مجلس فرستاده نشده است.
در پی تقاضای مکرر مجلس از حکومت در مورد فرستادن طرح خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به مجلس نماینده‌گان، وزارت خارجه گفته است که این طرح سال گذشته به مجلس فرستاده شده است.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور به برخی رسانه‌ها گفته است که خطوط اساسی سیاست خارجی کشور در مشوره با اعضای کمیسیون‌های روابط خارجی دو مجلس شورای ملی ترتیب شده بود و این طرح در ماه جدی سال گذشته (۱۳۹۴) به شورای ملی فرستاده شده است.
عبدالروف ابراهیمی در نشست عمومی روز شنبه(۱۱جدی) این ادعای وزارت خارجه را رد کرد.
آقای ابراهیمی گفت: “خطوط اساسی سیاست خارجی کشور تا هنوز یک بار در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ به مجلس فرستاده شده و به این دلیل با اکثریت آرای مجلس رد شد که هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی قطعاً به یک طرح سیاست خارجی نمی‌ماند و بیشتر شباهت به یک گزارش داشت”.
به گفته ابراهیمی، پس از این تاریخ، دیگر هیچ طرحی از خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به مجلس نماینده‌گان فرستاده نشده است.
این درحالی است که مجلس نماینده‌گان به دلیل نبود خطوط اساسی سیاست خارج کشور از حکومت انتقاد کرده است.
در آخرین مورد، هفته گذشته رییس مجلس نماینده‌گان در پیوند به نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در غیاب افغانستان، تاکید کرد که نبود سیاست خارجی روشن و تعریف شده، دولت افغانستان نتوانسته است در این نشست شرکت کند.
این در حالی است که صلاح‌الدین ربانی سال گذشته در یکی از نشست های مجلس در مورد طرح خطوط اساسی سیاست خارجی کشور گفته بود که این طرح در حال نهایی شدن است و بزودی جهت تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.