دفاع از توقف اخراج پناهجویان افغانستان

چهار شنبه 18 حوت 1395/

mandegar-3اشتفان اشتوت، وزیر داخله ایالت شلسویگ هولشتاین آلمان گفته به آن پناهجویانی که زمان طولانی، یعنی دو یا سه سال منتظر پاسخ تقاضای پناهندگی شان مانده اند، باید حق اقامت داده شود. او همچنین از توقف اخراج افغان‌ها دفاع کرد.
براساس خواست اشتفان اشتوت، وزیر داخله ایالت شلسویگ هولشتاین آلمان از حزب سوسیال دموکرات آلمان، پناهندگانی که دو یا سه سال منتظر تصمیم گیری روی تقاضاهای پناهندگی شان هستند، باید حق اقامت را در آلمان به دست آورند.
اشتوت به صفحه انترنتی مجله آلمانی “سایت” گفت که با وجود تسریع روند بررسی تقاضاهای پناهندگی و افزایش منابع بشری اداره مهاجرت و پناهندگی، رسیدگی به دوسیه های پناهجویان مدت طولانی را در بر می گیرد.
وزیر داخله شلسویگ هولشتاین افزود که این امر کار بررسی تقاضاهای جدید پناهندگی را متوقف می کند. از جانب دیگر، به گفته او وقتی مردم آلمان ببینید که این پناهجویان بعد از سال ها مبجور به برگشت به وطن شان می شوند، آمادگی شان برای کمک به این پناهجویان کاهش می یابد.
به این دلیل، او خواستار وضع «قاعده عمومی برای بررسی دوسیه های سابقه» پناهندگی است. اشتوت همزمان تاکید کرد که یک چنین اقدامی باید با پیش شرط هایی مرتبط باشد، “مثلاً میزان ادغام، یادگیری زبان آلمانی و تلاش برای پیدا کردن معیشت خود.”
دفاع از توقف اخراج پناهجویان افغانستان
افزون بر آن اشتفان اشتوت از متوقف کردن اخراج پناهجویان افغان دفاع کرد. او قبلاَ یک توقف سه ماهه در اخراج پناهجویان افغان وضع کرده بود تا وضعیت امنیتی افغانستان روشن شود.
او تأکید کرد که در افغانستان هیچ منطقه امنی وجود ندارد تا بتوان پناهجویان رد شده افغان را به آنجا ها برگشت داد.
وزیر داخله ایالت شلسویگ هولشتاین استدلال کرد: “اگر ما مانند وزیر داخله آلمان فدرال برخورد کنیم، باید در واقع پناهجویان سوریه را نیز برگشت دهیم، زیرا در آنجا نیز ظاهراً مناطق آرام وجود دارند. اما ما به این امر اقدام نمی کنیم، تا زمانی که در آنجا جنگ حاکم است.”

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.