دفترشورای امنیت: خـصوصی سـازی جنگ افغـانستان طـرح فـردی است

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ سه شنبه 24 اسد 1396 ۲۳ اسد ۱۳۹۶

خصوصی سازی رهبری جنگ در افغانستان یک بحث شخصی است که در رسانه‌های غربی و افغانستان مطرح شده است.
قادر شاه، رییس روابط استراتژیک و سخنگوی شورای امنیت به روزنامۀ مانگار گفت که بحث خصوصی سازی جنگ افغانستان یک طرح شخصی است تا mandegar-3هنوز با دولت افغانستان مطرح نشده است. اخیراً بحث سپاریدن رهبری جنگ افغانستان به شرکت‌ نظامی – امنیتی بلک‌واتر، در امریکا مطرح شده است.
این مقام شورای امنیت باور دارد که سپاریدن جنگ افغانستان به نهادهای خصوصی نمی‌تواند به کاهش چالش‌های امنیتی در این کشور تمام شود.
در حالی‌ که گفته‌های مبنی بر این‌که طرح سپاریدن جنگ افغانستان به پیمان‌کار امنیتی – نظامی بلک‌واتر به دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا رسیده است وجود دارد و رسانه‌های غربی نگاشته‌اند که “اریک پرنس” رییس شرک‌های خصوصی – نظامی بلک واتر گفته‌ است که منتظر تصمیم دونالد ترامپ در مورد سپاریدن جنگ افغانستان به شرکت نظامی‌ بلک واتر است. به اساس این طرح “بلک‌واتر” ۵ هزار سرباز خصوصی نظامی به افغانستان اعزام می‌کند.
قادر شاه رییس روابط استراتژیک و سخنگوی دفتر شورای امنیت می‌گوید که جنگ و مبارزه با تروریسم در بیشتر کشورها جهان وجود دارد و تنها به جغرافیایی افغانستان محدود نمی‌شود. در مورد جنگ‌های جاری در جهان نظرات و اندیشه‌‌های متفاوت وجود دارد. دید‌گاهای خصوصی و طرح‌‌های متفاوت افراد در هر زمانی ارایه می‌شود.
آقای قادرشاه افزود که بحث خصوصی سازی جنگ افغانستان نیز یکی از بحث‌های و پیشنهادات شخصی است که در رسانه‌های امریکایی مطرح شده‌ بود. این بحث در رسانه‌های افغانستان نیز بازتاب گسترده داشت. خصوصی سازی جنگ افغانستان تا هنوز به‌شکل فردی مطرح است، اما به شکل رسمی در میان حکومت‌ها ارایه نشده است.
به گفتۀ او، بحث سپاریدن جنگ افغانستان به نهاد خصوصی در سطح یک طرح از طرف رییس یکی از نهادهای خصوصی امنیتی – نظامی امریکایی ارایه شده است، اما چون نظر شخصی است دولت افغانستان موقف نگرفته است.
در حالی که پس از طرح خصوصی سازی جنگ افغانستان، برخی از آگاهان و شخصیت‌ها مخالفت جدی خود را در افغانستان با این طرح ارایه کردند. حامدکرزی رییس جمهور پیشین و برخی از آگاهان سیاسی و نظامی سپاریدن رهبری جنگ چاری افغنستان را به نهادهای خصوصی چالش برانگیز دانسته‌اند. به باور آنان خصوصی جنک جاری چالش‌های جنگ را در این کشور افزایش‌می‌دهد.
سخنگوی دفترشورای امنیت می‌گوید که رهبری جنگ جاری در افغانستان به دست نیروهای امریکایی است، در مورد این ‌که رهبری جنگ جاری در کشور به یکی از نهادهای خصوصی سپرده شود، با دولت افغانستان مذاکره نشده است و سپاریدن رهبری جنگ کشورهای بین‌المللی در افغانستان به یک نهاد خصوصی نمی‌تواند چالش‌های امنیتی را کاهش دهد.
به باور او، دولت افغانستان با ایالات متحدۀ امریکا پیمان‌های استراتژیک و امنیتی دارد که در چارچوب این‌ پیمان‌ها امریکا متهعد به تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی و همکاری دوام دار با نظامیان افغانستان است. سپاریدن جنگ افغانستان به نهادهای خصوصی و …، در این پیمان‌ها وجود ندارد و هردو طرف مکلف به مراعات این پیمان‌ها هستند.
آقای قادرشاه تأکید کرد که عملی نشدن پیمان امنیتی کابل – واشنگتن که انتقاد‌هایی را در پی داشت؛ ‌اما افزود که سران هردو کشور افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، درسطح بلند، برای عملی شدن مواد پیمان‌های کابل – واشنگتن گفت‌وگو می‌کنند. اما، تصمیم حکومت امریکا در مورد خصوصی سازی جنگ افغانستان به رهبری آن کشور ارتباط دارد.
آقای قادرشاه در پاسخ به پرشسی که برخی کشورها به خصوص پاکستان گروه‌های تروریستی را در برابر نیروهای امنیتی – دفاعی افغانستان و نیروهای ناتو به رهبری امریکا در افغانستان حمایت می‌کنند چقدر برای امریکا چالش‌زا است؟ گفت که بیش از پانزده ماه می‌شود دولت افغانستان در تلاش ایجاد یک اجماع منطقه‌یی است که در مبارزه با تروریسم کشورهای منطقه را متحد بسازد و با اقدامات مشترک برای محو تروریسم در منطقه متحدانه عمل کنند. یکی از گزینه‌های حکومت افغنستان تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی به شکل جدی است. نیروهای قوی امنیتی – دفاعی افغانستان می‌تواند برای سرنگونی تروریسم در افغانستان به منطقه موثر تمام شود.
آقای قادرشاه با تأکید افزود که افغانستان روابط روشن با کشورهای منطقه و هم‌چنان، با ایالات متحدۀ امریکا دارد که این روابط در یک چارچوب تعیین شده است.
آقای قادر شاه گفت که در حال حاضر در افغانستان جنگ جریان دارد و عملیات‌ نیروهای امنیتی به صورت روز افزون رو به پیشرفت است. بدون چند ولسوالی‌یی که در جنگ قرار دارد و میان نیروهای امنیتی و گروه‌های تروریستی دست به دست می‌شوند، در سایر ولسوالی‌ها نیروهای امنیتی ملی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌‌اند.
امریکا با حضور شانزده سالۀ خود در افغانستان بیش از ۱۴۰۰ سربازش را از دست‌داده است، ۲۰ هزار سربازش مجروح و بیش از ۱۲۰۰ تن کارمندان ملکی این کشور در افغانستان جان ‌باخته‌اند. هم‌چنان، بیش از ده‌ها ملیارد دالر در این کشور هزینه کرده است. اما هنوز هم طالبان به ساحات بیشتر افغانستان حضور دارند،

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.