دفتر ملل متحد در کابل خواهان برگزاری انتخابات شفاف شد

۱۶ میزان ۱۳۹۲

مسوولان دفتر یوناما (ملل متحد) در افغانستان بر برگزاری انتخابات به موقع وشفاف تاکید دارند. نیلاب مبارز سخنگوی یوناما در افغانستان می‌گوید که انتخابات ۱۳۹۳ باید با مدیریت و مالکیت افغانی صورت گیرد.
وی از تمام گروهای درگیری خواست تا در پروسه سیاسی کشور شرکت کنند و مانع از شرکت هیچ یک از باشنده‌گان سراسر افغانستان در پروسۀ انتخابات نگردند.
مسئولان دفتر یوناما می‌گویند: انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ باید در سراسرافغانستان با جدیت تمام سراسری و مساوی برگزار گردد.
سخنگوی دفتر یوناما در افغانستان که روز گذشته با شماری از خبرنگاران در ولایت هرات دیدار کرد و گفت: یوناما خواهان آن است که انتخابات پیشرو در افغانستان با مدیریت و مالکیت افغان‌ها برگزار شودد.
وی در ادامه افزود: مردم افغانستان خواهان برگزاری انتخابات هستند، زیرا خواهان تغییرات می‌باشند، آنها می‌خواهند شاهد یک انتقال سیاسی باشند که منظم و شفاف بوده و فقط از طریق انتخابات به میان آمده باشد.
سخنگوی دفتر یوناما درافغانستان گفت:‌ چند مرحله اول انتخابات به خوبی پشت سرشده است و باید در میعاد زمانی تعیین شده در تقویم که از سوی کمیسیون انتخابات انتشار یافته است انتخابات برگزار شود.
به گفته او تا به نزدیک به ۲ میلیون نفر جدیداً کارت رأی دهی را اخذ کرده اند که از این مجموع ۳۰ درصد خانم ها می باشند.
سخنگوی دفتر یوناما در افغانستان همچنین از مردم و گروهای درگیر در افغانستان خواست تا مانع شرکت مردم در پروسه انتخابات ریاست جمهوری نشوند.
وی در ادامه افزود: چالشی که در حال حاضر در فرا راه انتخابات دیده می شود، مشکل امنیتی در برخی مناطق کشور است که آن هم وظیفه نیروهای امنیتی افغانستان می باشد که تا شش ماه آینده امنیت این مناطق را بصورت درست آن تامین نمایند.
مسئولان دفتر یوناما در افغانستان می گویند: اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ کدام تقلب صورت گیرد، نه تنها دفتر یوناما بلکه تمامی کشورهای کمک کننده، صدای اعتراض خودرا دراین باره بالا خواهند نمود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.