دفـاع حکمتیـار از حمـلات انتـحاری

گزارشگر:یک شنبه 22 دلو 1396 ۲۱ دلو ۱۳۹۶

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، شاخه غیر رسمی حکمتیار، کشته‌شدن انسان‌های بی‌گناه را در هر‌گونه عملیات از طرف هر گروهی حرام خواند؛ اما عملیات انتحاری را استشهادی دانسته، آن را یک وظیفه مقدس بیان کرد.
mandegar-3آقای حکمتیار در مصاحبه با تلویزیون آریانا مورد حملاتی که منجر به کشته‌شدن افراد بی‌گناه می‌شود چنین گفته است: «هر عملیاتی که از هر راهی زیر هر پوششی که فعالیت می‌کند، در نتیجه آن انسان‌های بیگناه کشته میشه غیرمحارب کسیکه سلاح نداشته بر او صدمه می‌رسد حرام است، اسلام رد می‌کند و ما با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم.»
اما او حملات انتحاری را شبیه عملیات استشهادی دانست و افزود که این گونه عملیات یک وظیفه مقدس در اسلام می‌باشد.
رهبر حزب اسلامی هم چنان اظهار داشت که در پشت پروژه داعش در افغانستان ایران قرار دارد و داعش توسط ایران به افغانستان آورده می‌شود.
رهبر حزب اسلامی در این مورد تصریح کرد: «‌شما می‌گویید انتحاری ولی ما میگوییم استشهادی؛ عملیات انتحاری عملیاتی است که کسی از زنده‌گی خود بیزار آمده و خودکشی می‌کند؛ انتحاری یعنی خودکشی‌. او اما گفت که عملیات استشهادی یعنی عملیاتی که کشته شدن آن درین عملیات صد در صد یقینی است؛ ولی بر اهداف مقدسی است، قطعا ما ازین حمایت می‌کنیم.»
پیش از پیوستن حکمتیار به پروسه صلح چندین حملۀ انتحاری از سوی هواداران این گروه صورت انجام شده بود.
آقای حکمتیار در این مصاحبه اختصاصی به حکومت وحدت ملی نیز تاخت و ادعا کرد که حکومت و سیاست هایش “ناکام” است.
به گفته آقای حکمتیار، حلقات نیرومندی در داخل نظام وجود دارند که در سازمان دهی و انجام “حملات انتحاری” به مهاجمان و گروه‌های مخالف دولت مستقیماً کمک می‌کنند.
رهبر حزب اسلامی در این مورد افزود: «حلقه های نیرومندی در داخل نظام وجود دارد در داخل حکومت، اداره و نظام که موترهای شیشه سیاه شان با وسایل و افراد شان انتقال میدهد همکاری می‌کند حمایه می‌کند و با مخالفین دست دارند.»
به باور آقای حکمتیار، مهاجمان انتحاری ذریعه موترهای نیروهای امنیتی انتقال و اهداف‌شان نیز از سوی شماری از اشخاص نفوذی در درون قوای مسلح، مشخص می‌شوند.
گلبدین حکمتیار پس از مذاکرات طولانی بالاخره در ماه میزان سال ۱۳۹۵ با حکومت وحدت ملی به توافق سیاسی دست یافت.
آزادسازی زندانیان حزب اسلامی، مصونیت قضایی فرماندهان این حزب و تامین امنیت آقای حکمتیار از موارد کلیدی در این موافقت‌نامه گفته شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  حاکمیت قانون و اظهارت جدید حکمتیارمبنی بر استشهادی دانستن عمل تروریستی ” خود کفانی ” به تعقیب اعترافات قبلی :
  توجیه انتحاری طالب – حزب اسلامی و تجلیل و ستایش ازان : جنایت ضد بشریت و تمجید از خشونت.
  دلیل تازه افزون بر دلایل بی شمار دیگر که : حزب اسلامی گلبدین ” که نباید بصورت رسمی ثبت شود ” یک سازمان جنایتکار بوده دارای باند های مسلح می باشد.
  هر نوع تمجید از خشونت و انتحاری تحت توصیف جنایت ضد امنیت و حمایت از تروریسم قابل پیگرد جزایی میباشد.
  داد ستان کل و نهاد به اصطلاع عدلی و قضایی دستور باز داشت حکمتیار را صادر و نسبت عمل تروریستی در فروشگاه فاینست مورد پیگرد قراردهد.
  انجمن قربانیان جنایت تروریسم این بخش صحبت های حکمتیار را ثبت ، ترجمه و به دادگاه بین المللی جزایی بفرستند.
  حکومت وحدت ملی و شورای به اصطلاح عالی صلح اگر ذره یی از وجدان داشته با شند و مسئولیت در قبال مردم دارند این اعتراف و اظهارات جدید حکمتیار را خلاف توافقنامه تلقی کرده و توافقنامه را باطل و این جنایتکار را توقیف نمایند.
  شورای به اصطلا ح علما ء، کمیسیون به اصطلاح مستقل حقوق بشر ، ملا ها و مولوی هایی که در موارد غیر ضروری بیان میدهند در باره مذمت و خلاف اصول اسلامی بودن این اظهارات حکمتیار اعلامیه دهند. ملا کوثر ملا ایاز نیازی و دیگر طفیلی ها…