ده‌ها کودک بامیانی، برای تأمین امنیت آماده شدند

۲۷ دلو ۱۳۹۱

ده‌ها کودک بامیانی آموزش دیده در تیم سارندوی، برای تأمین امنیت این ولایت در کنار نیروهای امنیتی آماده شدند.
این کودکان رضاکار که بیشترشان دانش آموزان مکاتب اند، در قالب تیم سارندوی در مکاتب، پرورشگاه‌ها، شفاخانه‌ها، پارکهای تفریحی و قریه‌جات با نیروهای امنیتی و پولیس ملی فعالیت می کنند.
نازگل یکی از دختران سارندوی بامیان می‌‎گوید که فعالیت جهت تأمین امنیت عامه و نظم اجتماعی در چوکات پولیس مردمی را بسیار دوست دارد.
وی به خبرگزاری بست باستان گفت: “از یکسال بدینسو در بخش‌های اطلاع دهی و تأمین امنیت مکاتب و محافل، با پولیس ملی همکاری می کنم.”
فهیم دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب بامیان که به طور داوطلبانه در تیم سارندوی این ولایت فعالیت دارد می گوید: “از اینکه یونیفورم سارندوی را می پوشم و در تنظیم محافل شرکت می کنم بسیار لذت می برم.”
محمد تمیم همکار، مدیر برنامه های سارندوی در موسسه غیرحکومتی پارسا می گوید: «حدود ۲۲۰ نفر از کودکان بامیانی نحوه همکاری با پولیس را در این ولایت آموزش دیده اند.”
همکار افزود که هدف از ایجاد تیم سارندوی، اضافه برعرضه خدماتی اجتماعی و تحکیم حاکمیت قانون، تربیه سالم کودکان و نوجوانان نیزبوده است.
محمدعلی لگزی آمرامنیت فرماندهی پولیس ولایت بامیان ایجاد تیم سارندوی را در تأمین امنیت و نظم عامه سود مند خوانده می گوید: «ایجاد تیم های سارندوی یکی از برنامه های پولیس مردمی می باشد»
به گفتۀ لگزی، کودکانی که در سارندوی عضویت دارند، بالای ۱۲ سال می باشند و توسط بخش تعلیم و تربیت فرماندهی پولیس این ولایت تعلیم داده می شوند»
کیت بلاکی که از حدود ۶۰ سال پیش عضویت سارندوی ایالات متحده امریکا را کسب کرده است و از تیم ساندوی بامیان دیدن کرده می گوید:« آیندۀ هرکشور مربوط به جوانان یک کشور است و اگرجوانان آگاه و فعال داشته باشد، آیندۀ درخشان خواهد داشت و تیم سارندوی می توانند کمک خوبی به مردم بامیان باشد»
به گفتۀ مسوولان مؤسسه پارسا، از سال ۲۰۱۰ تا کنون در ولایت های بامیان، غور، تخار، کندز و بدخشان ۱۰۶۲ دختر و پسر شامل برنامه سارندوی افغان پارسا شده اند.
سارندوی که یک نهضت اجتماعی جوانان و نوجوانان می باشد، برای اولین بار درانگلستان به اثر تحقیق یک جنرال متقاعد انگیسی بنام بادن پاول ایجاد گردیده و در آن کشور به کار آغاز نمود و افغانستان در سال ۱۳۱۰ خورشیدی دربین ۱۶۱ کشور جهان عضویت آن را در مرکز بین المللی سارندوی در ژینو به دست آورده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.