ده تـن به صورت علنـی در کابـل محـاکمه شدنـد

۲۳ ثور ۱۳۹۸

دادستانی کُل می گوید ده تن به اتهام سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، غدر و تزویر، به گونۀ علنی محاکمه شده است.
دادستانی کُل دیروز گفته است که برید جنرال احمدضیا یفتلی رییس صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی، جنرال سیدحفیظ ظهور معاون ریاست صحیه، برید جنرال عبدالفتاح رییس هیأت تدارکات، دگروال محمدحکیم رییس تشریح شش قلم ادویه، دگروال عبدالصمد عضو هیأت تشریح ادویه، و دگرمن نورالله مدیر نظارت از قراردادها، مورد محاکمه قرار گرفتند.
دادستانی کُل افزوده است که محمدصابر، دگروال عبدالرحمن، دگروال محمدعارف عضو هیأت تدارکات، و نثاراحمد معاون شرکت افغان فارما، نیز در این جلسۀ قضایی محاکمه شدند.
به گفته دادستانی کُل هیأت قضایی این جلسه، همه متهمان را به شش ماه حبس محکوم کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.