ده ها هزار طفل در ارزگان از واکسین محروم خواهند شد

گزارشگر:سه شنبه 19 سرطان 1397 ۱۸ سرطان ۱۳۹۷

مسوولین ریاست صحت عامه ارزگان می‌گویند که به سبب ناامنی دراین ولایت، ازجمع ۱۸۶ هزار طفل، صرف برای ۲۲ هزار طفل واکسین پولیو تطبیق می‌شود.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو در حالی در ولایت ارزگان راه اندازی شد که طالبان در سراتاسر ولایت، جلو تطبیق واکسین را گرفته اند.
داکترخان آغا میاخیل رییس صحت عامه ارزگان در پیوند به موضوع متذکره، به آژانس خبری پژواک گفت که در پی موجودیت ناامنی ها، آنها صرف در مناطق امن برای ۲۲ هزار طفل، واکسین پولیو را تطبیق کرده می توانند.
به اساس معلومات طی این کمپاین باید دراین ولایت، به ۱۸۶هزارطفل واکسین پولیو تطبیق شود.
به اساس گزارش های منتشره، طالبان گفته اند که واکسین پولیو باید تنها درمساجد برای اطفال تطبیق شود.
اما مسوولین صحی می‌گویند در صورتیکه واکسین پولیو منزل به منزل تطبیق نشود، اکثر اطفال از واکسین ضد پولیو محروم خواهند شد.
اما میاخیل افزود که در رابطه به مشکل متذکره، گفت‌وگوها با طالبان ادامه دارد؛ تا درهمه مناطق به تطبیق واکسین پولیو اجازه دهند.
وی علاوه کرد: «جای نگرانی است درصورتیکه جلو تطبیق واکسین ضد فلج درسراسر ولایت گرفته شود، در ارزگان واقعات مثبت پولیو بیشترمشاهده خواهد شد.»
همچنان محمد شفیق اسدالله سعید والی ارزگان، به پژواک گفت که ممانعت واکسین پولیو از سوی طالبان، جفای بزرگ به مردم است.
نامبرده افزود: «اگر طالبان برای تطبیق واکسین پولیو اجازه ندهند، نسل آینده را با وضعیت ناگوار مواجه خواهد ساخت.»
قابل یادآوری است که طالبان افزون برارزگان، در مناطق تحت تسلط شان در هلمند نیز جلو تطبیق واکسین را گرفته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.