دوازده مخالف مسلح به دولت پیوستند

۱۳ عقرب ۱۳۹۱

مقامات ادارۀ محلی هرات از یک جا شدن یک گروه دوازده نفری مخالفان، به برنامۀ صلح خبر دادند.
دوکتور داوود شاه صبا والی هرات روز گذشته در یک نشست خبری که در ریاست امنیت ملی برگزار گردیده بود، گفت که سرپرست این گروه ملا ذاکر نام دارد که همراه با یازده نفر از افراد تحت امرش که در ولسوالی رباط سنگی فعالیت داشتند، با تسلیمی ده میل سلاح مختلف النوع و مقدار مهمات منفجره به برنامۀ صلح پیوستند.
وی گفت که با پیوستن این گروه وضعیت امنیتی ولسوالی رباط سنگی، مناطق شمال هرات و شاهراه هرات – تورغندی بهبود می یابد.
او افزود که از آغاز برنامۀ صلح در هرات تا اکنون ۶۳ گروه که مجموعا ۷۰۳ نفر می باشند به برنامۀ صلح پیوستند و از آغاز سال جاری در هرات ۲۴۲ نفر در قالب ۲۳ گروه به برنامۀ صلح پیوستند.
به گفتۀ وی، در مناطقی که مخالفان به دولت تسلیم می‌شوند پروژه های انکشافی آغاز می گردد و مخالفان پیوسته به صلح در این پروژه‌ها صاحب کار می شوند.
والی هرات می‌گوید که از جمله تمام گروه های پیوسته به صلح در هرات تنها یک فرمانده به نام ملا عبدالرحمان همراه با چهار نفر از افرادش دوباره با مخالفان پیوستند.
او می‌گوید که مقامات محلی از اول می‌دانستند که پیوستن این فرد نمایشی است اما به خاطر جلوگیری از اخلال در صلح، او را پذیرفتند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.