دور دوم کارزارهای بررسی داروها راه‌اندازی شد

گزارشگر:یک شنبه 16 ثور 1397 ۱۵ ثور ۱۳۹۷

نورشاه کامه‌وال، رییس « ادارۀ ملی تنظیم دارو و محصولات صحی وزارت صحت» می‌گوید، آنان به‌خاطر جلوگیری از قاچاق، تضمین کیفیت، کنترل نرخ دارو و محصولات صحی دیروز (شنبه ۱۵ثور) مرحلۀ دوم کارزار بازرسی را به‌گونۀ رسمی آغاز کرده است.
mandegar-3به گفتۀ آقای کامه‌وال، هدف اساسی این کارزار کسب اطمینان از محصولات صحی با کیفیت و جلوگیری از داروهای غیرقانونی و قاچاقی در کشور می‌باشد که بیشتر روی تولید، تورید و فروش عمدۀ دارو و سایر لوازم بهداشتی، بررسی مدارک شرکت‌های تولیدی به‌خاطر کنترل کیفیت داروها، بررسی بل‌های خرید و فروش دارو، کسب اطمینان از درج نرخ و مهر داروخانه‌ها بر روی نسخه و جلوگیری از اشتهارات و بازاریابی غیرقانونی و بدون مجوز کار می‌کند.
او گفته که پس از سه ماه بررسی و نظارت در این زمینه‌ها، نتایج آن با مردم شریک خواهد شد. مرحلۀ نخست این کارزار نیز سه ماه پیش آغاز شده بود.
آقای کامه‌وال می‌گوید که در برخی از نواحی شهر کابل تأسیسات دارویی بدون مجوز و در مکان‌های غیرصحی فعالیت دارد که پس از این با آنان برخورد قانونی می‌شود.
آقای کامه‌وال می‌پذیرید که وزارت صحت کنترل همه‌جانبه بر بازار ندارد، اما به گفتۀ او، ادارۀ کنترل کیفیت طوری ساخته شده که توانایی کیفیت‌سنجی داروها را طی یک هفته داشته باشد، در حالی‌که پیش از این روند یک ماه را در برمی‌گرفت.
مسوولان ادارۀ ملی تنظیم دارو و محصولات صحی وزارت صحت از مردم می‌خواهند، هنگام خرید دارو صورت‌حساب نرخ دارو و مهر تایید داروخانه مزبور را نیز بگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.