دوسال بعد کابل برق شبانه‌‍روزی خواهد داشت

سه شنبه 21 دلو 1393/

مقام‌های شرکت برق کابل می‌گویند که تا سال ۲۰۱۷ تمام شهروندان کابل برق ۲۴ ساعته خواهند داشت. همچنان به گفتۀ مقام‌های این شرکت، ولایت‌های غزنی، زابل، کندهار، وردک، خوست و پکتیا نیز از برق وارداتی ترکمنستان مستفید خواهند شد.
اما منتقدان می‌گویند که حکومت می‌توانست از ۱۳ سال گذشته تا سال ۲۰۱۷ میلادی بندهای برق را در داخل کشور اعمار کند و mnandegar-3خود را از چنگ وابستگی به برق وارداتی کشورهای همسایه برهاند.
شهروندان کابل در سال‌های اخیر با کمبود برق و حتا برخی پایتخت نشینان با نبود کامل برق روبرو بوده اند. اکنون نیز اکثر شهریان کابل در جریان ۲۴ساعت چندین بار قطع جریان برق را تجربه کرده و گاهگاهی شب را در انتظار برق به صبح می‌رسانند. شماری از کابلیان شکایت دارند که حتا در پرچاوی برق نیز عدالت در نظر گرفته نمی‌شود.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برق نیز می‌گوید که تا کنون آن موسسه نتوانسته است که نیازمندی شهروندان کابل را به انرژی برق به ویژه در فصل زمستان رفع کند.
آقای توحیدی می‌گوید که در موسم سرما شهر کابل به ۸۰۰ میگاوات و در موسم گرما به ۵۸۰ میگاوات برق نیاز دارد، اما به گفتۀ وی شرکت برق توان عرضۀ ۳۸۰ تا ۴۱۵ میگاوات برق را دارد.
سخنگوی شرکت برق می‌گوید که در نظر است به ساحات پلانی و غیرپلانی شهر کابل مساویانه برق توزیع شود. او افزود که ابتدا به شفاخانه‌ها، ریاست جمهوری و ساحات دیپلوماتیک اولویت داده می‌شود.
آقای توحیدی می‌گوید که در قدم دوم برق به ساحات پلانی توزیع می شود که جمعیت آن در چند سال گذشته ثابت بوده است و مصرف برق آن ثابت است، اما به گفتۀ وی مشکل عمده ساحات غیرپلانی است که هر روز گسترش یافته و ظرفیت مصرف برق آن ساحات هر روز افزایش می‌یابد.
توحیدی می‌گوید که ساکنان ساحات تازه آباد شدۀ غیرپلانی که تا هنوز لین برق به خانه‌های شان تمدید نشده است، به گونۀ غیرقانونی از همسایگان شان برق می‌‌‌‌‌گیرند که به گفتۀ وی اینکار نادرست و خطرناک است.
سخنگوی شرکت برق می‌گوید که جریان برق وارداتی تاجکستان پرچاوی برق را حدود ۵۵ درصد کاهش خواهد داد.
شرکت برق برای دقت در سنجش صرفیۀ برق مشتریان خود میترهای دیجیتلی را نصب کرده است. در همین حال شماری از شهروندان می‌گویند که این میترها مصرف برق آنان را بیشتر از حدی که مصرف شده است، نشان می‌دهد.
یکی شاکی است که مصرف برق یک ماهۀ وی ۳۰ هزار افغانی آمده است و دیگری گله دارد که ده هزار افغانی معاش دارد و محصول صرفیۀ برق برایش ۳۷ هزار آمده است.
با این حال، سخنگوی شرکت برق می‌گوید که میترهای جدید را معیاری و عاری از خبط و خطا خوانده می‌گوید که از عین این میترها در کشورهای اروپایی و امریکایی نیز کار گرفته می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :