دولت وحدت ملی از کاغذ پاره بیرون شود

شنبه 4 دلو 1393/

تشکیل دولت وحدت ملی از کاغذ پارۀ تفاهم‌نامه و سهمیه بندی خارج گردد؛ تاکید براینکه، دولت‌های وحدت ملی، چارچوب پیچیده دارند و توانایی بلند مدیریتی و تحمل بالای سیاسی می‌طلبد.
و اما این مامول در شرایط موجود کشور و جامعه ما،یکجا با مشکل مبنای قانونی و نبود جایگاه حقوقی، پروسۀ تشکیل چنین دولتی را پیچیده‌تر و رهبری و مدیریت آن را به شدت سنگین‌تر می‌سازد.mnandegar-3
امروزه با اعلام موقف پارلمان کشور، آنچه می‌توان نتیجه گرفت اینکه: قبل از شکست و ریخت بیشتر، مسوولین تشکیل دولت، با مروری بر ماهیت و چگونگی طرح تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان (تعرییف، اهداف، مبانی، مولفه‌ها، شرایط و اولویت ها…) تغیر و تثبیت نظام سیاسی پارلمان محور را در اولویت کاری خود قرار دهند تا تشکیل دولت وحدت ملی از کاغذ پارۀ تفاهمنامه و سهمیه بندی خارج گردد، شکل و مجرای قانونی و چارچوب حقوقی به خود گیرد، حاکمیت واحد و عادلانۀ سیاسی مستقر شود و کشور از جریان بحران به روند ثبات بر گردد.

از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.