دو پروژۀ بزرگ برق با هزینۀ ۱۱۳ میلیون دالر در افغانستان تطبیق می‌شود

گزارشگر:دو شنبه 11 جدی 1396 ۱۰ جدی ۱۳۹۶

mandegar-3ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که دو قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکت عامه و خصوصی در بخش انرژی برق به ارزش ۱۱۳ میلیون دالر در جلسۀ شام گذشتۀ کمیسیون تدارک ملی این کشور، منظور گردید.
بر بنیاد اعلامیۀ ارگ، در این پروژه‌ها برشنا شرکت، وزارت‌های انرژی و آب و معادن و پترولیم و ادارۀ مستقل اراضی دخیل می‌باشند.
ارگ گفته است: «این قراردادهای سرمایه‌گذاری عبارت اند از پروژۀ تولید برق گازی شبرغان که ارزش آن ۳۸،۸ میلیون دالر می‌باشد و توسط شرکت بیات پاور سرمایه‌گذاری می‌گردد و همچنان پروژۀ دستگاه نصب تولید برق مزار شریف که توسط شرکت غضنفر گروپ و نهاد بین‌المللی همکاری مالی ( International Financial Cooperation-IFC ) بانک جهانی به ارزش ۷۵ میلیون دالر سرمایه‌گذاری و تطبیق می‌گردد».
بر اساس معلومات حکومت افغانستان، پروژۀ تولید برق گازی شبرغان با ظرفیت ۴۰ میگاوات در مدت ۵ سال و پروژۀ نصب دستگاه تولید برق مزار شریف با ظرفیت ۵۰ میگاوات برق گازی برای مدت ۲۰ سال مد نظر گرفته شده اند.
ارگ تأکید کرده است که قراردادهای این پروژه‌ها شامل اعمار، تملک و بهره برداری است که توسط شرکت دی.اِل.اِ پایپر (DLA Piper) از نظر حقوقی بررسی شده و صندوق بین‌المللی پول و بانک انکشاف آسیایی موافقه کرده است.
محمد اشرف غنی و اعضای حاضر کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، آغاز این پروژه‌ها را نخستین گام در راستای ایجاد بستر تولید داخلی انرژی و خودکفایی سکتور انرژی از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی عنوان کرده اند.
رییس جمهور غنی، در این جلسه تأکید کرده است که با توجه با افزایش برق وارداتی، سرمایه‌گذاری داخلی روی تولید انرژی برق، عمده می‌باشد.
قرار است که از انرژی تولیدی این دو پروژه، برعلاوۀ ولایات شمالی، پایتخت و برخی ولایات دیگر نیز مستفید شوند.
افغانستان در نظر دارد که بر اساس ستراتیژی پنج سالۀ خودکفایی برق – که تهیه شده است – برای تولید دوهزار میگاوات برق، شش میلیارد دالر سرمایه‌گذاری کند و ارقام وزارت انرژی و آب افغاستان نشان می‌دهد که سکتور خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیون دالر در بخش تولید انرژی سرمایه‌گذاری کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.