دیدار احمدولی مسعود از نمایشگاه صنعتی در کابل

شنبه 24 سرطان 1396/

احمدولی مسعود، رییس بنیاد شهید مسعود، همراه با هیأت آجندای ملی، از نمایشگاه صنعتی و تجارتی افغانستان دیدن کرد.
در این نمایشگاه، تولیدات داخلی کشور و موادی از نیازمندی‌ها از بیرون به نمایش گذاشته شده بود.
mandegar-3احمدولی مسعود می‌گوید که صنعت داخل افغانستان در نمایشگاه، توجه هر شهروندی را به خود جلب می‌کند و احساس خودباوری، تکیه بخودی، توانستن و روحیۀ مثبت را ایجاد می‌نماید.
آقای مسعود گفت که راه‌اندازی این نمایشگاه‌ها و بازدید آن توسط شهروندان می‌تواند از عوامل مهم تغییر ذهنی و فرهنگی در جامعۀ ما باشد.
او گفت: امیدوارم سرمایه داران با احساس، تجار ملی و محلی کشور با انسجام درونی، فراهم آوری تسهیلات دولتی، تشویق و حمایت مردمی بتوانند روند تغییر را به یک تحول اجتماعی و اقتصادی در کشور بهبود بخشند.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود تصریح کرد: حمایت، تبلیغ و پیام رسانی از تولیدات داخلی افغانستان وجیبۀ هر شهروند با احساس‌مان می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.