دی.ان.ای اسامه در افغانستان مطالعه شده است

/

کماندوهای ویژۀ امریکایی که در سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان یک عملیات محرم اسامه بن لادن رهبر شبکۀ القاعده را در شهر ایبت آباد پاکستان به قتل رسانیدند، از ستلایت‌های استفاده کرده اند که به استقامت پاکستان متوجه ساخته شده بود.
این ستلایت‌ها زیگنال‌های برقی را از منطقه اخذ نموده، اطلاعات را جمع آوری می کردند.
بر اساس گزارش‌ها، در آن زمان ادارۀ امنیت ملی امریکا، مکالمات تلیفونی اعضای شبکۀ القاعده را در پاکستان تحت نظارت داشت، صحبت‌های مهم و مکالمات ویژۀ آن‌ها را می‌شنید.
کارشناسان ادارۀ مرکزی استخبارت امریکا می‌گویند، آن‌ها موقیعت جغرافیایی یک تلیفون را تثیبت کردند که با اقامتگاه اسامه بن لادن در شهر ایبت آباد ارتباط داشت.
اطلاعات در مورد چگونگی عملیات برای کشتن اسامه بن لادن محرم نگهداشته شده و جزییات آن در راپور مصارف استخبارتی سال ۲۰۱۳ تحت عنوان «بودجۀ سیاه» قید شده است.
این اطلاعات توسط ادوارد سنودین کارمند سابق ادارۀ استخبارات امریکا در اختیار روزنامۀ واشنگتن پست قرار داده شده است.
در این اسناد همچنان گفته شده است، درست هشت ساعت بعد از عملیات در شهر ایبت آباد، نمونه‌های گرفته شده از بدن اسامه بن لادن به لابرتوار ادارۀ استخبارتی امریکا در افغانستان ارسال شد، دی. ان. ای وی مورد تجزیه قرار گرفت و هویت وی تصدیق شد.
در گزارش مالی استخبارات امریکا گفته شده است، یک ماه قبل از عملیات در شهر ایبت آباد، از اقامتگاه اسامه بن لادن عکس ها گرفته شد و پلان عملیات آماده شده بود.
در این اسناد همچنان گفته شده است، ادارۀ استخبارتی امریکا (CIA) یک داکتر پاکستانی و سایر کارمندان صحی را موظف ساخت تا نمونه های را از اقامتگاه اسامه بن لادن جمع آوری کنند و بر اساس آن تعداد افرادی مشخص شود که در آن خانه زنده گی می کردند.
در سال ۲۰۱۲ یک محکمۀ پاکستان داکتر شکیل افریدی را به جرم توطیه برضد دولت آن کشور متهم ساخت.
یک قاضی ارشد پاکستانی روز پنجشبه هفتۀ جاری سزای ۳۳ سال حبس را برای داکتر شکیل افریدی رد کرد و خواستار یک محاکمۀ دیگر شد.
در اسناد مالی امریکا همچنان گفته شده است، اداره استخباراتی امریکا برای بررسی اسناد کمپیوترهای بدست آمده از اقامتگاه اسامه بن لادن دونیم ملیون دالر را مصرف کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.