راهبرد مبارزه با فساد اداری در سکتور صحت معرفی شد

گزارشگر:چهار شنبه 25 اسد 1396 ۲۴ اسد ۱۳۹۶

mandegar-3وزارت صحت عامه، دیروز راهبرد مبارزه با فساد اداری را در سکتور صحت به منظور بهبود عرضه خدمات صحی با حضور داشت شماری از شرکای صحی ملی و بین المللی معرفی نمود.
دوکتور فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور، معرفی راهبرد مبارزه با فساد اداری را در سکتور صحت ، یک گام مثبت در راستای ریشه کن کردن فساد در وزارت صحت عامه خوانده، گفت: “وزارت صحت عامه با درک رسالت و مسوولیت وظیفوی خویش در برابر ملت، همواره تلاش کرده تا ایجاد یک سیستم شفاف، حساب‌ده و خدمت‌گذار در تأمین صحت و سلامتی اتباع کشور اقدامات موثر و عملی را مورد اجرا و تطبیق قرار دهد که خوشبختانه امروز {دیروز} راهبرد مذکور را در جهت محو فساد در سکتور صحت تهیه کرده و در صدر اجراات کاری خویش قرار می‌دهد.”
وزیر صحت عامه کشور، فساد را مانع انکشاف در تمام عرصه‌ها و یک چالش جدی در کشور خوانده و می‌گوید: بدون مبارزه با فساد، بهبود عرضه خدمات صحی و بلند بردن سطح دسترسی مردم به خدمات صحی ناممکن بوده و وزارت صحت عامه در تطبیق و انکشاف این راهبر متعهد است.
به گفتۀ او، چنانچه این وزارت در گذشته در زمینه محو فساد اداری اقدامات جدی کرده است که در چهار ماه اخیر هشتادوچهار مورد تخلف از سوی وزارت صحت عامه به دادگاه معرفی شده است.
وزارت صحت عامه از جمله وزارت های پیشگام در راستای مبارزه با فساد اداری می‌باشد، که خود از کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا “MEC” خواسته است تا این وزارت را در راستای خلاهای موجود فساد اداری به منظور مبارزه با آن ارزیابی کند که پس از ارزیابی این اداره، ۱۱۵ تخلف شناسایی و به وزارت صحت عامه معرفی گردیده است.
همچنان خانم ارویانا رییس بخش تدارکاتی و مالی جامعه اروپا از معرفی راهبرد مبارزه با فساد در سکتور صحت افغانستان استقبال کرده و تاکید کرد که فساد اداری در سکتور صحت افغانستان نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.
شفافیت و حساب‌دهی، پاسخ‌گویی، تأمین عدالت در عرضه خدمات صحی، حاکمیت قانون، مدیریت منابع مالی، تقویت شفافیت در سکتور صحت، توسعه شورای طبی، فراهم کردن برنامه‌های آموزشی گزارش‌دهی در ولایات کشور، جلوگیری از قاچاق ادویه و شناسایی واقعات فساد اداری از موارد مهم راهبرد مبارزه با فساد اداری سکتور صحت می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.