رحمت‌الله نبیل نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: مأمـوران و والیـان حکـومت در بـدل رأی انتخـاب مـی شـوند

۱۱ سرطان ۱۳۹۸

رییس تیم انتخاباتی عدالت و امنیت می‌گوید، مأموران و والیان حکومت در بدل رأی انتخاب می‌شوند و نیز پیمان‌ها در بدل رشوت و پول از سوی حکومت داده می‌شود تا در کمپین‌های انتخاباتی از آن استفاده کند.
رحمت‌الله نبیل دیروز در نشستی در شهر مزارشریف گفت، انتخابات پیش‌رو برای مردم افغانستان یک فرصت است و تیم حاکم کوشش می‌کند تا این فرصت را به چالش مبدل سازد و با تمام توان از امکانات دولتی برای تقلب در انتخابات آمادهگی می گیرند.
mandegarاو همچنان حکومت وحدت ملی را متهم کرد که جنایت کاران را آزاد و مصروف زدوبندهای انتخاباتی است.
نبیل خطاب به مردم گفت: «ما و شما می دانید پول‌هایی که از سوی تیم حاکم برای کمپین به مصرف می‌رسد، از کجا آمده است. آقای غنی و رولا غنی این پول‌ها را از بیرون کشور نیاورده‌اند، بل‌که پول کریدت کارت و قراردادهای مردم است و این پول‌ها، برای رسیدن دوباره به قدرت از سوی رییس‌جمهور غنی به مصرف می‌رسد».
او برقراری صلح را خواست همه مردم افغانستان خوانده، خاطرنشان ساخت، مردم باید در جریان گفت‌وگوهای صلح قرار گیرند و جزییات این گفت‌وگوها باید با مردم در میان گذاشته شود.
به گفته نبیل، مردم افغانستان صلح می‌خواهند، اما هرگز معامله با سرنوشت‌شان را تحت نام صلح قبول نمی کنند.
او تأکید کرد، جنگ افغانستان جنگ استخباراتی است، از ۴۰ سال به این‌سو حکومت‌های موازی در افغانستان وجود دارد و دلیل آن نیز طرح و اجرای برنامه‌های خارجی در کشور است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.