رحمت‌الله نبیل: والیـان شمـاری از ولایت‌هـا به نفـع اشـرف غنـی تقلب کـرده‌اند

/

رحمت‌الله نبیل، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید، والیان پکتیا، ننگرهار، کندهار و هلمند در روز انتخابات ریاست‌جمهوری به نفع تیم دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی تقلب کرده‌اند.
به گفتۀ آقای نبیل، تقلب به گونۀ منظم صورت گرفته است و شماری از افراد نیز به هدف تقلب از ولایت‌ها به کابل خواسته شده بودند.
دین‌محمد عظیمی، معاون کمیسیون مستقل شکایات انتخابات در گفت‌وگو با سلام‌‍وطندار می‌گوید، بیشتر شکایت‌ها در ولایت‌های ننگرهار، بلخ، خوست، کندهار، کابل و هرات ثبت شده است.
به گفتۀ آقای عظیمی، بیشتر شکایت‌ها از سوی تیم دولت‌ساز به رهبری اشرف غنی و تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله درج شده است.
آقای عظیمی می‌گوید، فهرست کارمندان دولتی که مرتکب جرایم انتخاباتی شده‌اند به آنان رسیده است، اما وی از افشای نام افراد خودداری می‌کند.
به گفتۀ معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۵۴ تن از مقام‌های بلندپایۀ حکومتی به دلیل شرکت در کمپاین‌های انتخاباتی یا تخطی جریمۀ نقدی شده‌اند و در پیوند به ۹۷۰ پروندۀ تخطی و جرایم انتخاباتی شماری از افراد به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :