رقم حضور کودکان در خانه‌های امن ۶۳ درصد بیشتر شده است

۲۱ حوت ۱۳۹۷

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در یک گزارش تازه اعلام کرده که رقم حضور کودکان در کنار مادران‌شان در مراکز حمایتی زنان یا خانه‌های امن، شصت‌وسه درصد بیشتر شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارشی که در بارۀ بررسی قضایای فرار زنان از منزل در شانزده ولایت تهیه کرده، گفته است که رقم حضور زنان نیز در خانه‌های امن ۲۵.۹ درصد افزایش یافته است. در خانه‌های امن بیشتر زنان قربانی که جایی برای رفتن و بودوباش ندارند، نگه‌داری می‌شوند.
این کمیسیون در گزارش خود افزوده که هم اکنون در ولایاتی تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، ۱۸۵ زن همراه با ۷۳ تن از کودکان خود به سر می‌برند. به گفتۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر، این آمار نشان می‌دهد که رقم حضور زنان در خانه‌های امن در سال مالی ۱۳۹۷ در مقایسه‌ با سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی، ۲۵.۹ درصد و حضور کودکان در این مراکز تا ۶۳ درصد افزایش یافته است. براساس آمار ارایه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر، زنانی و کودکان که در سال ۱۳۹۶ خورشیدی در خانه‌های امن مربوط به زون مرکز بودوباش داشتند، تعداد شان ۱۳۷ زن و ۲۷ کودک می‌رسید. اما این رقم در سال ۱۳۹۷ افزایش چشم‌گیری داشته و ۱۸۵ زن و ۷۳ کودک رسیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید کرده که افزایش تعداد زنان در مراکز حمایتی زنان یا خانه‌های امن، به افزایش موارد فرار از منزل و افزایش موارد خشونت علیه زنان در خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد. این کمیسیون می‌گوید به هرمیزانی که خشونت علیه زنان در خانواده‌ها افزایش یابد، زنان بیشتری دست به فرار از منزل زده و به خانه‌های امن مراجعه می‌کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید که زنان و کودکانی که در خانه‌های امن به سر می‌برند، تحت حمایت‌های لازم قرار دارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش خود در بارۀ این که در مجموع در تمام مراکز حمایتی زنان چه تعداد از کودکان با مادران‌شان به سر می‌برند، آماری ارایه نکرده اما، گزارشی که در ماه جدی سال گذشته توسط نیوریاک‌تایمز منتشر شده نشان می‌دهد که بیش از سه‌صد و سی کودک در کنار مادران‌شان در خانه‌های امن به سر می‌برند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.