رهبر جبهۀ ملی: در پشت رویداد روز شهید حکومت قرار دارد

/

جبهۀ ملی اعلام کرده است که آماده هرگونه همکاری با حکومت است تا عاملان خشونت‌های هفته شهید شناسایی و دستگیر شوند.
به گزارش بخدی، احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی روز گذشته در کابل با خبرنگاران گفت در صورتی‌که حکومت با جدیت موضوع خشونت در غرب کابل در روز نخست هفته شهید را دنبال کند، این جبهه آماده همکاری است.
رهبر جبهۀ ملی می‌گوید که عوامل حکومتی در پشت این رویداد دست دارد.
پیشتر محمد محقق از اعضای جبهه ملی و عضوی مجلس نیز دولت را متهم به ایجاد تفرقه و نفاق بین دو قوم هزاره و تاجیک کرده بود.
آقای محقق گفته است که حکومت با ایجاد درگیری و تشدید تعصبات قومی، در صدد کم رنگ کردن دوستی اقوام هزاره و تاجیک است.
کم رنگ‌شدن کمک‌های جامعه جهانی
در نشست روز گذشته که در مقر جبهه ملی در کابل برگزار شده بود، احمد ضیا مسعود، محمد محقق، امرالله صالح و فیض الله ذکی و شماری از اعضای این جبهه شرکت کرده بودند.
رهبر جبهۀ ملی می‌گوید که حکومت مسوول کم رنگ شدن کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان است.
او گفت: «جامعه جهانی در قالب ناتو برای افغانستان می‌خواستند کاری موثری را انجام دهد، اما به دلیل نبود حکومت داری خوب، فساد اداری گسترده و روز افزون شدن ناامنی در کشور کمک های خود را کم کرده است.»
رهبر جبهه ملی می‌گوید که رقم کمک‌های جامعه جهانی تا سال ۲۰۱۴ ممکن به پنجا درصد برسد؛ رقمی که به گفته او برای افغانستان انکشاف نیافته، فاجعه بار خواهد بود.
او افزود که بیشتر کشورهای جهان به سبب حیف و میل کمک‌ها و فساد اداری گسترده، از ادامه کمک به افغانستان مایوس شده اند.
به گفته آقای مسعود، قوم‌گرایی، فساد اداری، ناامنی و حضور افراد اغشته به فساد در داخل نظام حکومت کرزی از جمله مواردی است که اعتبار افغانستان را در جوامع بین‌المللی کم رنگ کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :