رهنمود تازۀ وزارت معارف: برای نام‌نویسی دانش‌آموزان جدید هیچ بهانه‌یی قابل پذیرش نیست

۱۱ حمل ۱۳۹۸

mandegarمسوولان در وزارت معارف برای نام‌نویسی یک میلیون دانش‌آموز جدید در سراسر کشور، یک رهنموده هفت ماده‌یی تهیه کرده و می‌گویندکه برای نام‌نویسی یک میلیون دانش‌آموز جدید، هیچ بهانه‌یی قابل پذیرش نیست.
مسوولان در این وزارت در ماده‌ اول این رهنمود گفته اند که تمام ریاست‌های معارف به ویژه آمران و مدیران مکتب‌ها در سراسر کشور مکلف به نام‌نویسی همۀ دانش‌آموزان جدید صنف‌های ابتدایی تا ۲۰ ثور هستند و هیچ نوع بهانه‌یی برای امتناع در نام‌نویسی دانش‌آموزان جدید تحت عنوان نبود صنف، کمبود استاد وغیره قابل پذیرش نیست.
همچنان این وزارت در این رهنمود گفته است که مدیران و آمران مکتب‌ها مکلف اند بهترین و مصون‌ترین صنف‌های درسی را در اختیار شاگردانی که جدیداً وارد می‌شوند، بگذارند و در صورت ضرورت، به وضع صنف‌ها از لحاظ رنگ‌آمیزی و طراحی مناسب برای شاگردان نیز رسیده‌گی شود.
در بند سوم رهنمود جدید وزارت معارف آمده است: «برخورد شایسته، مناسب و اخلاقی به مثابۀ یک عضو خانواده همراه با همۀ دانش‌آموزان به خصوص کودکان جدیدشمول حتمی است و باید با آن‌ها به صفت مهمان در جریان سال نخست تعلیمی رفتار شود. ساعات تفریحی بیشتر برای آن‌ها مدنظر گرفته شود تا بتوانند به راحتی با محیط صنف و مکتب انس گرفته و مکتب را یک بخشی از خانه تربیتی و آموزشی خویش به شمار آرند.»
مسوولان در این وزارت تأکید کرده اند که در امر استخدام آموزگارانِ «کارآزموده، مهربان و خوش‌برخورد» برای صنوف جدیدشمولان توجه ویژه شود تا شاگردان از محیط مکتب بیزار و دلزده نگردند و برعکس درس‌های اخلاقی و بهداشت فردی از قبیل شستن دست‌ها قبل از غذاخوری، شستن دندان قبل از خواب، طرز غذاخوری وغیره نیز به طور روزمره به آن‌ها آموزش داده شود.
در رهنمود گفته شده است که شاگردان جدید شمول ابتدایی طبق یک کارشیوۀ منطقی با همکاری بخش‌های صحی کشور از لحاظ شنوایی و دیداری یعنی گوش و چشم مورد معاینه قرار می‌گیرند و در این زمینه همۀ مدیران و آمران مکتب‌ها مکلف به اجرای این امر در هماهنگی با ریاست‌های معارف و نهادهای همکار هر ولایت می‌باشند.
توجه به سرسبزی محیط مکتب و مکلف ساختن شاگردان از طریق ایجاد انگیزه برای حفظ و مراقبت از آن، یکی از مکلفیت‌های حتمی دیگر این رهنمود عنوان شده است که در جریان سال جدید آموزشی زیر شعار «مکتب سبز» از طریق وزارت معارف به راه انداخته شده و باید در سراسر کشور مورد اجرا قرار بگیرد.
وزارت معارف در بند اخیر این رهنمود گفته است: «وزارت معارف کشور و واحدهای تحت اثر آن مکلف به تربیۀ سالم، انسانی و دانش‌آموزان نخبه مبتنی به همه ارزش‌های جهانی امروز می‌باشند، در برابر هرگونه عمل و رویه‌یی که دست‌یابی به این هدف را مختل بسازد، برخورد جدی تادیبی صورت خواهد گرفت.»
این رهنمود در حالی صادر شده است که قرار است امسال حدود یک‌ میلیون دانش‌آموز جدید وارد مکتب‌ها در سراسر کشور شوند. مسوولان در وزارت معارف گفته که روند نام‌نویسی کودکان جدیدشمول تا ۲۰ ثور ادامه می‌یابد.
منبع: کودک‌خبر

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.