روزانـه حـدود ۲۵ معلـم قـرضه‌ می‌‌گیـرند

/

mandegarوزارت معارف اعلام کرده که از آغاز سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی تا اول ماه عقرب امسال، از طریق صندوق قرضه، برای یک‌هار و ۲۳۷ معلم قرضه توزیع شده است.
این وزارت می‌گوید که پیش از روزانه پنج تا هفت معلم برای گرفتن قرضه به صندوق قرضه‌دهی مراجعه می‌کردند، اما اکنون این رقم روزانه بین بیست تا بیست‌وپنج نفر رسیده است.
مسوولان در وزارت معارف گفته اند که به طور اوسط در هر ماه چهار تا پنج میلیون افغانی به آموزگاران قرضه داده می‌شود. قبلاً برای هر آموزگار ده‌هزار افغانی قرضه داده می‌شد اما حالا این رقم به هجده هزار افغانی رسیده است.
وزارت معارف می‌گوید که صندوق قرضه‌دهی آموزگاران، اکنون چهل‌وپنج میلیون افغانی وجوه مالی دارد اما درنظر است تا وجوده مالی این صندوق بیشتر شده و نمایندهگی‌های صندوق قرضه‌دهی به آموزگاران در ۳۴ ولایت گشوده شود.
صندوق قرضه‌دهی برای آموزگاران مکاتب، در سال ۱۳۹۳ خورشیدی به منظور همکاری و «آرامش فکری» آموزگاران ایجاد شد.
وزارت معارف می‌گوید که پانزده میلیون افغانی از بودجه‌ی سال ۱۳۹۷ وزارت معارف، دو میلیون افغانی از کمک‌های نقدی رییس‌ حکومت، یک‌میلیون و ۷۶۴ هزار افغانی از معاشات یک‌ماهه وزیران و معاونین ۲۲ نهاد دولتی، ۲۱.۶ میلیون افغانی هم از پول سفریۀ زایران حج به صندوق قرضه‌دهی معلمان واریز شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.