روزنامه ماندگار مانـدگار خـواهد مـانـد

گزارشگر:خواجه محمد نعیم قادری ۲۰ حمل ۱۳۹۸

در این شکی نیست که حفظ هویت فرهنگی به عهدۀ تمام شهروندان کشور به‌ویژه اصحاب قلم و اندیشه است و این رسالت را باید قلم به دستان جامعه به انجام برساند. رسانه‌های چاپی در واقع مواد خام رسانه‌های صوتی و تصویری را مهیا می‌سازد.
پس از آن که روزنامۀ پیمان توسط تروریستان فرهنگی ترور شد، امید جامعه به طرف ناامیدی می‌رفت ولی به زودی روزنامۀ ماندگار جای خالی روزنامۀ پیمان را پُر کرد و عطش سیری ناپذیر خواننده‌گانش را با ارایه مطالب وزین، تحلیل‌های واقع‌بینانه و موضوعات روشنگرانه سیراب کرد.
mandegaerروزنامۀ ماندگار از معدود روزنامه‌های است که با قامت استوار و بی‌هراس مسایل مهم جامعه را به نقد و بررسی گرفته و همراه با آن راه‌های بیرون رفت را ارایه کرده است. به قول معروف به نرخ روز نان نخورده است. در حالات مختلف از بحرانی شدن اوضاع هشدار داده و مسوولیتش را منحیث یک رسانه با رسالت به خوبی ادا کرده است.
روزنامۀ ماندگار با دیگر روزنامه‌ها تفاوت‌های زیادی دارد، هم از لحاظ متن و محتوا، هم از لحاظ لهجه و صراحت در بیان حقایق، و هم از لحاظ موضع‌گیری‌های معقول و پسندیده و هم از لحاظ تعهد به فن و ماهیت روزنامه‌نگاری.
روزنامۀ ماندگار با رویکرد انتقادی با جدیت به پیش می‌رود و مسیرش را مجدانه دنبال می‌کند. از افراط و تفریط در بیان مطالب می‌پرهیزد و خردمندانه به تحلیل مسایل می‌پردازد.
رویکرد روزنامه
رویکردهای که باعث ماندگاری روزنامه ماندگار شده است در زیر بر می‌شمریم:
رویکرد فرهنگی برای پاسداری از هویت فرهنگی؛
رویکرد روشنگرانه در مسایل دینی و مذهبی؛
رویکرد انتباهی و بی‌طرفی در مسایل سیاسی؛
رویکرد همگرایی در مسایل اجتماعی؛
رویکرد صرفه‌جویی و دور اندیشی در مسایل اقتصادی.

ویژه‌گی‌های روزنامۀ ماندگار
روزنامۀ ماندگار ویژه‌گی‌های زیادی دارد که راز ماندگاری این روزنامه در آن نهفته است، از جمله:
استقلال عمل یا استقلال رای؛
پایگاه وسیع اجتماعی؛
انگیزش خواننده؛
پوشش وسیع؛
موضع‌گیری روشن؛
تحول‌آفرینی؛
مروت و مدارا؛
پرهیز از افراط و تفریط؛
زبان معیاری؛
واقعیت‌گرایی؛
و برنامه‌محوری.
پیشنهاد برای آیندۀ روزنامه
در صفحه انترنت روزنامه جای برای نظر خواننده‌گان آنلاین روزنامه گشوده شود، تا خواننده‌گان به راحتی برداشت‌ها و تحلیل‌های خود را از مطالب ارایه شده بنویسند. تا هم صاحب مقاله و مضمون وزن خود را در بین جامعه یافته و هم میزان فکر و فرهنگ جامعه به ارزیابی گرفته شود.
فرجام سخن
یک دهه فعالیت رسانه‌یی در کشور گپ کمی نیست، خیلی مهم است و باید برای گرداننده‌گان روزنامۀ ماندگار تبریک گفت.
از صاحب امتیاز روزنامه ماندگار شخصیت نیکونام ملی جناب احمد ولی مسعود، مدیریت نظری پریانی و همکاران صدیق و صمیمی شان کمال تشکر و امتنان را دارم و برای ماندگاری و پویایی بیشتر این رسانه طلب توفیق از خداوند می‌کنم. تا با اتکا بر تجارب گذشته آینده بهتری را پیش‌رو داشته و ما را تحقق انقلاب فرهنگی همراه و همسفر باشد.
من که از خواننده‌گان دایمی روزنامۀ ماندگار هستم و هم به لحاظ حرفه و هم به لحاظ گرایش فرهنگی سخت علاقه‌مند مطالعه آن می‌باشم و ماندگار را نسبت به دیگر روزنامه‌ها برای مطالعه ترجیح می‌دهم. زیرا ماندگار از معدود روزنامه‌های است که در مقابل زر و زور و تزور سر تسلیم خم نکرده با پرهیز از مداحی و موضع‌گیری‌های خنثا به نقد و انتقادهای خردمندانه پرداخته است.
ورود به یازدهمین سال فعالیت رسانه‌یی روزنامۀ ماندگار را به فال نیک گرفته امیدوارم که بیش از پیش در آسمان رسانه‌های کشور درخشش داشته باشد. این کلام حضرت مولانا را حسن ختام این بحث قرار می‌دهم که وصف حال است:
جان نباشد جـز خبر در آزمون
هر که او دارد خبر جانش فزون

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.