روزنامۀ ماندگار و هشت نکتۀ اساسی برای روزنامه‌نگاری حرفه‌یی در افغانستان

گزارشگر:عبدالقهار سروری-استاد دانشگاه ۲۰ حمل ۱۳۹۶

mandegarروزنامۀ ماندگار یکی از روزنامه‌های مهم، مشهور و اثرگذار در عرصۀ فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در کشور محسوب می‌شود که هشت سال کار و فعالیت‌های پیهم نشراتی را درج کارنامه‌های خود کرده و قرار است وارد نهمین سال نشراتی خود شود.
روزنامۀ ماندگار در جریان هشت سال فعالیت‌های منظم نشراتی خود در عرصه‌های اطلاع‌رسانی، منعکس‌سازی حقایق و روشن‌سازی اذهان عامه، در حد توان و محدودۀ پوشش و امکانات خود کارهای ارزنده‌یی انجام داده است. بدون شک، تداوم فعالیت‌های نشراتی روزنامۀ ماندگار به نفع عرصۀ روزنامه‌نگاری بوده و می‌تواند در جهت حرفه‌یی‌سازی فعالیت‌های رسانه‌یی در کشور، نقش خود را داشته باشد.
ضمن آنکه برای روزنامۀ ماندگار، ماندگاری و ارزش‌مداری بیشتر و برای دست‌اندرکاران آن موفقیت، پویایی و پایداری بیشتر آرزو می‌کنم، می‌خواهم چند نکته را که برای فعالیت‌های حرفه‌یی و اثرگذار روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور مهم و مفیداند، به گونۀ خلاصه ذکر کنم:
یک-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌ها باید به خاطر حرفه‌یی شدن فعالیت‌های رسانه‌یی در کشور، در پهلوی پرداختن به تحلیل و تبصرۀ مسایل روز بر مبنای باورهای نویسنده‌گان و صاحب‌نظران، به کارهای پژوهشی و مستندسازی مسایل (روزنامه‌نگاری پژوهشی) توجۀ جدی کرده و با بررسی و ارزیابی مسایل مهم به گونۀ حرفه‌یی، معلومات، مفاهیم و راهکار‌های ارزنده و مفید را تولید کرده و به مخاطبان خود ارایه کند.
دو-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور به‌خاطر حرفه‌یی شدن عرصۀ روزنامه‌نگاری، باید مسوولانه نوشتن و مسوولانه سخن‌گفتن را رایج کرده و هر حکم و نظر قطعی نویسنده‌گان و یا صاحب‌نظران باید توسط نتایج پژوهش‌های معیاری و یا هم شواهد و دلایل قابل‌پذیرش حمایت شوند و یا هم از حکم کردن بر مبنای باورها و نظریات شخصی خودداری کنند.
سه-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید در پی نهادینه شدن فعالیت‌های حرفه‌یی روزنامه‌نگاری باشند و برای این کار ضمن فعالیت‌های روزمرۀ خود، در قبال ظرفیت‌سازی، تولید ظرفیت و راهکار‌های حرفه‌یی متوازن با نیازمندی‌ها و شرایط کاری کشور، برنامه‌های علمی و عملی را روی دست گیرند.
چهار-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور باید بهبود اوضاع در کشور و تولید و گسترش ذهنیت مثبت و مفید در میان مردم را در اولویت کاری خود قرار داده و به گونۀ حرفه‌یی رسالت کاری خود را انجام دهند.
پنج-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید توازن محتوایی و ساختاری را در نشرات خود در نظر گرفته و برای هر طرز دید و باور و برای هر عرصه و ارزش، جایگاه در نظر گیرند و برای علاقه‌مندان هر فکتورِ یادشده، مطلبی داشته باشند.
شش-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور باید در محدوده و ساحات تحت پوشش نشراتی خود توازن را در نظر گرفته و با دید ملی و عام‌شمول همه مردم را به گونۀ یکسان مخاطب خود بدانند.
هفت-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید حد تأثیرگذاری فعالیت‌های نشراتی خود در میان مردم را بدانند و از فرصت‌های کاری خود در جهت فراهم‌سازی زمینه‌های تماس و تفاهم در میان مردم و کاهش بد باوری‌ها و فاصله‌ها از میان آنان تلاش کنند چون، یک رسانۀ معیاری باید به گونه‌یی هدف‌مندانه و برنامه‌ریزی شده فعالیت کند.
هشت-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید در فعالیت‌های نشراتی خود از زبان و لحن معیاری و حرفه‌یی روزنامه‌نگاری استفاده کرده و از توهین و تحقیر دیگران و پرداختن به مسایل غیر ضروری و غیر حرفه‌یی خودداری کنند و هم‌چنان در هر حالت، مردم و مخاطبان خود را اولویت کاری خود قرار دهند. یعنی، بدانند که روزنامه و روزنامه‌نگار و همه وسایل که برای انجام کارهای روزنامه‌نگاری استفاده می‌شوند، به‌خاطر رساندن پیام‌ها به مردم و روشن‌سازی افکار مردم‌اند.
برای روزنامۀ ماندگار موفقیت‌های بیشتر آرزو دارم و امیدوار هستم که کارکنان و مسوولان رسانه‌ها به گونۀ پیگیر و هدف‌مندانه در قبال حرفه‌یی شدن و رشد کیفی عرصۀ روزنامه‌نگاری تلاش کرده و به گونۀ هدف‌مندانه و مسوولانه فعالیت کنند تا همواره مفید و ماندگار باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.