روسیه: افغانستان به بزرگترین صادرکنندۀ تروریسم و افراط‌گرایی تبدیل می‎شود

7 جدی 1392/

شورای امنیت ملی روسیه می‌گوید که امکان دارد نگرانی از ناحیه صدور تروریسم از افغانستان افزایش یابد. دبیرکل این شورا می‌گوید: «برای تأمین ثبات در افغانستان زمان زیادی نیاز است».
نیکولای پاتروخوف، دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه روز ضمن مصاحبه‌یی با «روزنامه روسیه» گفته است که امکان دارد با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، این کشور به یک «صادر کننده» بزرگ تروریسم بین‌المللی و افراطگرایی تبدیل شود.mandegar-1
پاتروخوف افزوده است: «نه تنها افغانستان به حیث کانون خشونت باقی مانده است؛ بلکه می‌تواند بیشتر از گذشته (پیش از آمدن نیروهای بین المللی) به یک «صادر کننده فعال» تروریسم بین‌المللی و افراطگرایی دینی تبدیل شود».
بنابراین، او بر این نظر است که باید روسیه بیشتر از این برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان کمک کند؛ پروژه های زیرساختی را پیاده نماید و به توسعه اقتصادی آن کشور کمک کند.
دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه گفته است: «وضعیت امنیتی افغانستان چنان است که تا تامین ثبات آن زمان زیادی باقی مانده است». به گفته او، مردم مطمین نیستند که حکومت افغانستان بتواند در سال آینده در ماه حمل مطابق به برنامه، انتخابات را به راه بیندازد.
مشکل مواد مخدر
به گفته پاتروخوف، نگرانی بیشتر از ناحیه قاچاق مواد مخدر است که موجب تقویت تروریسم بین المللی شده و با آن ارتباط نزدیکی دارد. او گفت: «با وجود اعلام شرکای افغان وغربی ما که می‌گویند مبارزه علیه مواد مخدر را شدت بخشیده اند، کشت کوکنار در این کشور بسیار گسترش یافته است».
پاتروخوف افزود: «در این قسمت، اوضاع می‌تواند پیچیده تر شود؛ زیرا یک تعداد کشورها می‌خواهند اظهار نمایند که در بخش مبارزه با مواد مخدر به کمک نیاز دارند».
به گفته نیکولای پاتروخوف، دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه، این به سود ما خواهد بود تا در کشورهای آسیایی مشترک المنافع و کشورهای مستقل، همزمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان درسال ۲۰۱۴ به تحکیم بیشتر ثبات بکوشیم.
او گفته است: «برای جلو گیری از این نگرانی‌ها در بدو امر، باید مرزهای مان را تحکیم بخشیم و کنترل آن را تقویت کنیم . قبل ازهمه مرزهای تاجیکستان و افغانستان را تحکیم بخشیم».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.