روند استیضاح ۱۱ وزیر از سر گرفته می‎شود

۱۴ حوت ۱۳۹۱

اعضای مجلس نماینده‎گان روند استیضاح ۱۱ وزیری را که نتوانسته بودند بودجۀ توسعه‌یی سال مالی ۱۳۹۱ خویش را به مصرف برسانند، از سر می‎‌گیرند.
سال سوم کاری مجلس ۱۶ شورای ملی افغانستان، روز چهارشنبه از سوی رییس‎جمهور کرزی افتتاح خواهد شد.
شماری از نماینده‎گان مجلس در تماسی به روزنامۀ ماندگار گفته اند که پس از انتخاب هیأت اداری مجلس، روند استیضاح ۱۱ وزیر کابینه از سر گرفته خواهد شد.
یازده وزیری که نتوانسته بودند بالاتر از ۵۰ درصد بودجۀ توسعه‎یی‌شان را به مصرف برسانند، از سوی مجلس نماینده‎گان استیضاح شدند؛ اما درگیری و کشمکش میان نماینده‎گان مجلس سبب شد تا آن‎ها نتوانند در این خصوص تصمیم‎گیری نمایند. پس از آن نماینده‎گان به رخصتی‎های زمستانی خویش رفتند.
نماینده‎گان مجلس وزرای‎ معارف، تحصیلات عالی، انرژی و آب، امور داخله، دفاع ملی، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، اقتصاد، انکشاف شهری، مبارزه با مواد مخدر و معادن را متهم کرده اند که قادر به مصرف بودجۀ توسعه‎یی شان در سال مالی ۹۱ نشده‎اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.