روند تثبیت مراکز رای‌دهی نامتوازن است

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ دوشنبه 27 قوس 1396 ۲۶ قوس ۱۳۹۶

اسنادی که از تلویزون خورشید به دسترس روزنامۀ ماندگار قرار گرفته نشان می‌دهد که بیش از ۶۸ تن در کمیسیون مستقل انتخابات بدون در نظر داشت روند امتحان از طرف نهادهای مسوول به اساس حکم سرپرست این نهاد به کار گماشته شده‌اند.
mandegar-3این اسناد هم‌چنان نشان می‌دهد که که گماشتن این افراد بدون در نظر داشت توازن ملیتی و تخصص صورت گرفته است که بیشترشان مربوط به یک قوم می‌شوند که از ۱۰ تا ۴۵ هزار افغانی معاش در یافت می‌کنند.
بیشتر این افراد از نزدیکان مسوولان ارشد و کمیشنران کمیسیون انتخابات هستند.
همچنان، یک منبع موثق از کمیسیون انتخابات گفته که ۷۰ درصد از افراد گماشته شده در این نهاد مربوط یک قوم می‌شود.
این سند هم‌چنان، نشان می‌دهد که ۸۶ میلیون افغانی برای متوازن‌سازی مراکز رای دهی در کمیسیون انتخابات هزینه شده است، اما هیچ‌گونه توازن در این مراکز به میان نیامده است.
این سندها نشان می‌دهد که مراکز رای دهی در ولایت‌ها به‌گونه غیر متوازن ارزیابی شده‌اند. در ولایت زایل ۹۹ مرکز رای دهی‌تنظیم شده است که در هر ۹۹ کیلومتر و ۱۶ روستا تنها یک مرکز رای دهی ایجاد شده است. در ولایت ارزگان ۶۵ مرکز رای‌دهی تثبیت شده که در هر ۶۷ کیلومتر یک مرکز رای‌دهی ایجاد شده است. هم‌چنان در ولایت پنجشیر ۹۷ مرکز رای دهی تثبیت شده که در ۱۳ کیلومتر یک مرکز رای دهی ایجا شده است. در ولایت کاپیسا ۹۳ مرکز رای دهی تثبیت شده که در هر ۱۲ کیلومتر یک مرکز رای دهی ایجاد شده است.
اسناد مذکور نشان‌دهندۀ تفاوت قابل ملاحظه در ایجاد مرکز رای دهی در ولایت‌ها است.
این در حال است که در مادۀ دوم، فقرۀ دوم و سوم لایحۀ یا کارشیوه (طرزالعمل) پلان و متوازن سازی مراکز رای دهی آمده است، فقرۀ دوم: یک مرکز رای‌دهی برای آنعدۀ اماکن ایجاد می‌گردد که حد اقل دارای ۲۰۰ رای دهنده باشد. فاصله بین اماکن رای دهنده و مرکز رای‌دهی شهری و قریه‌جات به‌ترتیب ۳ – ۵ کیلومتر می‌باشد. فقرۀ سوم: حد اقل فاصله مراکز رای دهی در ساحات پرنفوس ۱ کیلومتر می‌باشد.
این در حالی است که آگاهان امور انتخاباتی به این باوراند که کارکرد کمیسیون انتخابات کنونی ناقص است و مسوولان این کمیسیون توانایی کار درست را ندارند.
هم‌چنان گمازنی‌ها به این است که کمیسیون انتخابات با کاهش مراکز راهی دهی پول‌هایی که برای تثبیت مراکز رای‌دهی پرداخت شده است را حیف و میل کرده باشند و به همین سبب است که فاصله‌های مراکز رای دهی را بدون در نظر داشت لایحۀ کاری و کارشیوه موجود در کمیسیون انتخابات بیش از حد تعین شده ایجاد کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.