رویارویی بر سر انتقال کاروان سنگ‌های قیمتی در پروان

یک شنبه 19 دلو 1393/

از چهار روز بدین‌سو، ده‌ها موتر حامل سنگ‌های قیمتی که از بدخشان به کابل انتقال می‌یافت، در منطه پشتۀ سرخ ولایت پروان توقف داده شده و تلاش و مقاومت به خاطر انتقال نیافتن آن به کابل ادامه دارد.
تاجران این سنگ‌ها، می‌گویند که افرادی قصد داشتند این کاروان سنگ‌های قیمتی را در کابل ضبط و قید کنند، اما بازرگانان، خود این کاروان را در مسیر mnandegar-3پشتۀ سرخ پروان توقف داده اند و اجازه ندادند که اموال‌شان به روش‌های غیر قانونی ضبط شود. آنان به روزنامۀ ماندگار گفتند که عصر دیروز پولیس این کاروان را به سمت دوراهی بگرام به راه انداخت، اما مردم تلاش دارند تا مانع انتقال آن به کابل شوند.
آنان به روزنامه ماندگار گفتند که در برابر هر نوع فشار به خاطر انتقال این سنگ‌ها به کابل مقاومت کرده‌اند.
به گفته آنان، این کاروان سنگ که شامل تجارت قانونی است، مدت سه ماه در ولایت بدخشان به بهانه‌های مختلف توقف داده شده بود و برخی افراد در مجلس نماینده‌گان با حمایت افراد قدرتمند در حکومت، در تلاش اند تا این سنگ استخراج شده و خریده شده را غضب کنند.
آنان گفتند که این کاروان برای نخستین‌بار توسط نیروهای امنیتی و پولیس به سمت کابل انتقال داده شد، اما در منطقه پشتۀ سرخ… ادامه صفحه ۶
رویارویی بر سر انتقال کاروان…
پروان از سوی تاجران متوقف شد. مالکان سنگ‌ها از ترس این‌که سنگ‌های شان به این بهانه در کابل تلف و ضبط نگردد، کاروان را در منطقۀ پشتۀ سرخ توقف داده بودند؛ اما حالا پولیس توانسته است که این کاروان را به سمت دوراهی بگرام انتقال دهد.
به گفته شاهدان، در حال حاضر به تعداد سه صد نفر از مالکان این سنگ‌ها مانع همه اقدامات به خاطر انتقال کاروان به کابل شده اند و حضور پولیس به خاطر انتقال این کاروان به کابل در منطقه پشته سرخ، از سه روز به این سو بیشتر شده است.
مالکان سنگ‌های قیمتی می‌گویند که بیم آن می‌رود که رویارویی مردم و پولیس سبب زدو خورد شود و تلفاتی برجا گذارد؛ به همین دلیل سعی می‌کنند که مشکل را به گونه‌یی حل کنند.
شاکیان، می‌گویند: دولت اگر می‌خواهد که به گونۀ قانونی این کاروان را محصول کند و مالیه‌اش را بگیرد، باید همین‌جا حسابش را پاک کند؛ اما به بهانه مالیه و گمرک اجازه نمی‌دهیم که کسی مال قانونی ما را ضبط کند.
آنان می‌گویند که از سال‌ها به این سو، به گونۀ قانونی، حق تجارت این سنگ‌ها را داشته اند و همه اسنادهای قانونی را در دست دارند و از دولت می‌خواهند که به روش‌های قانونی و حقوقی با آنان برخورد کند و جلو سوء استفاده‌ها را بگیرد.
اما تماس روزنامه ماندگار با مقام‎ها در وزارت داخله و مسولان امنیتی ولایت پروان بی‌نتیجه بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :