رویارویی مجلسین بر سر ریاست کمیسیون بررسی تخطی‏‎های رسانه‎یی

گزارشگر:30 جدی 1392 ۲۹ جدی ۱۳۹۲

اختلاف میان دو اتاق شورای ملی بر سر رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایات در قانون رسانه‌ها بالا گرفته است.
سناتوران می‌گویند که اعضای مجلس نماینده‌گان نسبت به قانون رسانه‌ها خودخواهانه عمل می‌کنند.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: « ضرورت است که شخص مستقل در رأس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های رسانه‌یی در قانون رسانه‌ها قرار گیرد و مجلس نماینده‌گان باید در این مورد مطابق خواست مردم عمل کند».mandegar-3
کشیده‌گی میان دو اتاق مجلس شورای ملی بر سر تصویب قانون رسانه‌ها پس از بالا گرفته است که هیأت سنا در جلسه مختلط پا فشاری کرده اند تا در قانون رسانه‌ها، رییس کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‎یی انتخابی باشد.
اما هیأت مجلس نماینده‌گان این خواسته را نپذیرفته‌اند و به رسم اعتراض جلسه مشترک را ترک کرده اند.
هیأت مجلس گفته است که این قانون را به جلسه عمومی روز دوشنبه راجع خواهد کرد تا نماینده‌گان با دو ثلث آرا آن را تصویب کنند.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا از نمایندگان مجلس خواست که این قانون را با دوثلث آرا تصویب نکنند و دوباره آن را به جلسه مشترک راجع سازند.
سناتوران، اعضای مجلس نماینده‌گان را به طرفداری از وزارت اطلاعات و فرهنگ متهم کردند و گفتند که آنان با استفاده از صلاحیت‌شان می‌خواهند صدای مردم را خاموش سازند.
نجیبه حسینی یکی از اعضای مجلس سنا گفت: «در جلسه مشترک، ولسی جرگه اصرار داشتند که وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های رسانه‌یی قرار داشته باشد؛ اما ما آن را نپذیرفتیم و آنان جلسه را ترک کردند».
خانم حسینی افزود: اعضای مجلس با تأکید می‌گفتند که رسانه‌ها در صدد بدنام کردن نماینده‌گان مردم و مقام‌های بلندپایه دولتی هستند و باید جلو آنها گرفته شود.
گل احمد اعظمی یکی دیگر از اعضای مجلس سنا گفت: « اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس هیأت رسیده‌گی به شکایت‌های رسانه‌یی قرار گیرد، دیگر نیازی به قانون نیست و آزادی بیان از سوی حکومت باید لغو اعلام گردد».
سناتوران، کارکردهای رسانه‌ها را در ۱۳سال گذشته پر دست آورد خواندند و خواستار آن شدند که نباید با تصویب قانونی به گفته آنان اشتباه، صدای مردم خفه شود.
به گفته سناتوران، با موجودیت رسانه‌ها در کشور، دزدان بزرگ نتوانسته اند به آرامش کامل به دزدی‌شان ادامه دهند؛ حداقل صدای مردم از طریق رسانه‌ها آنان را به تشویش انداخته است.
هنوز معلوم نیست که سرنوشت قانون رسانه‌ها در جلسه عمومی روز دوشنبۀ مجلس نماینده‌گان چگونه رقم خواهد خورد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.