ریاست اجرایی: تـوزیع شناس‌نامه‌های بـرقی آغاز می‌شـود

هارون مجیدی/ دو شنبه 20 دلو 1393/

ریاست اجرایی دولت وحدت ملی می‌گوید که آنان به صورت جدی پیگیر توزیع شناس‌نامه‌های برقی اند و این روند در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.
مشاور فرهنگی این ریاست می‌گوید که هیچ تردیدی در قبال توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد و این پروسه هر چه زودتر آغاز می‎شود.
mnandegar-3در این حال، شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که توزیع شناس‌نامه‌های برقی، آمار و ارقام دقیق نفوس افغانستان را روشن می‌سازد و سبب می‌شود تا دولت برنامه‌های خود را در روشنایی آن تنظیم کند.
آنان هم‌چنان باور دارند که شناس‌نامه‌های برقی سبب تفکیک شهروندان کشور شده و از تقلب در انتخابات جلوگیری می‌کند.
ریاست توزیع شناس‌نامه‌های برقی در وزارت داخله گفته است که آنان برنامۀ شروع توزیع شناسنامه‌ها را به شورای امنیت ملی افغانستان فرستاده است؛ اما به دلایلِ نامعلوم، شورای امنیت اجازۀ توزیع این شناس‌نامه‌ها را تا هنوز نداده است.
سیدآقا حسین فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست اجرایی به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: ریاست اجرایی به صورت جدی پیگیر این قضیه است و رییس اجرایی با رییس جمهور در این زمینه صحبت‌هایی داشته و توافق جدی وجود دارد که هر چه زودتر توزیع شناسنامه‌های برقی آغاز شود.
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی می‌افزاید: «هیچ مانعی فرا راه توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد، چون این پروسه تقریباً نهایی شده و حالا در نقطه‌یی رسیده‌ایم که توزیع این شناس‌نامه‌ها باید آغاز شود.»
آقای سانچارکی باور دارد که توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌تواند از تقلب در انتخابات جلوگیری کند و بالای امنیت در افغانستان تأثیر مثبت بگذارد. او برنامه‌ریزی درست دولت برای عرضۀ… ادامه صفحه ۶
تـوزیع شناس‌نامه‌های…
خدمات متوازن را از فواید دیگر توزیع شناس‌نامه‌های برقی می‌داند.
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی هم‌چنان می‌گوید: «چهره‌هایی در شورای امنیت افغانستان حضور دارند که مصمم به انجام این کار اند و آرزو دارم این روند که بالای ثبات و امنیت افغانستان نقش مهم دارد، هر چه زودتر آغاز شود.»
آقای سانچارکی تأکید می‌کند: حالا هیچ تردیدی در قبال توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد و هر چه زودتر این روند آغاز می‌شود.
در این حال، داکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: از نظر تخنیکی و قانونی هیچ‌گونه مانعی فرا راه این کار وجود ندارد؛ اما، کسانی هستند که برای انجام این کار مانع می‌تراشند و نمی‌خواهند حقایقی که در جامعۀ افغانستان وجود دارد، روشن شود.
این عضو مجلس می‌افزاید: در موجودیت شناس‌نامه، شمار حقیقی نفوس و ملیت‌های مردم روشن می‌گردد.
او جلوگیری از انتخابات غیر شفاف را از نتایج توزیع شناس‌نامه‌های برقی دانسته می‌گوید: دستگاه حاکم هیچ‌گاهی طرف‌دار راه اندازی انتخابات شفاف نبوده و می‌خواهد که از همین فضای غبارآلود استفاده کند و در آینده‌ها نیز روند انتخابات را به خواست خود مدیریت کند.
آقای ظهیر تأکید می‌کند: شهروندان افغانستان اگر دارای شناس‌نامه‌های برقی باشند، از اتباع کشورهای دیگر تفکیک می‌شوند.
این عضو مجلس از رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهد تا به توافقاتی که پای آن امضا کرده اند، متعهد باشند. او گفت که به شهروندان افغانستان توزیع شناس‌نامه‌های برقی ارزش خاص دارد و اگر رهبران می‌خواهند یک افغانستان با ثبات و با امنیت داشته باشیم، این پروسه باید هر چه عاجل شروع شود.
هم‌چنان، شاه‌گل رضایی عضو دیگر مجلس نماینده‌گان می‌گوید: افغانستان از محدود کشورهایی است که کارها و برنامه‌ریزی‌های آن در نبود آمار دقیق صورت می‌گیرد.
بانو رضایی تأکید می‌کند که در نبود آمار دقیق از نفوس کشور عرضۀ خدمات بهداشتی و آموزشی امکان ناپذیر است.
این عضو مجلس عرضه نشدن خدمات متوازن در جریان سال‌های گذشته را از مشکلاتی می‌داند که در نبود آمار دقیق به میان آمده و سبب شده تا مشکلات بیشتر شود.
شاه‌گل رضایی تأکید می‌کند هیچ دلیلی به خاطر تأخیر روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد و اگر رهبران دولت وحدت ملی توزیع شناس‌نامه‌های برقی را آغاز نکنند کشورها و نهادهای کمک‌ کننده هیچ کمکی را به انتخابات‌های بعدی نخواهند کرد.
توزیع شناس‌نامه‌های برقی همواره به دلایل نامعلومی به تأخیر انداخته شده است؛ هر دو رهبر دولت وحدت ملی در جریان کارزارهای انتخاباتی خود وعده سپرده بودند تا در صورت پیروزی هر چه عاجل این روند را آغاز کنند که با سپری شدنِ نزدیک به پنج ماه از آغاز کار دولت وحدت ملی تا هنوز این روند آغاز نگردیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :