ریاست اجرایی در پیوند به آغاز ‌نشدن کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی: ارگ یک تقلب‌کار را در رأس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد کرده است

/

شنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۴

 

هارون مجیدی
ریاست اجرایی می‌گوید که ریاست جمهوری افراد متقلب را به ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پیشنهاد کرده و به همین دلیل آغازِ کار این کمیسیون به تأخیر افتاده است.
همچنان رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان را از گزینه‌های اعتباربخشی دولت خوانده می‌گوید، رهبران دولت وحدت ملی در این زمینه موفق نبوده اند.
mnandegar-3ایجاد کمیسیونی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور از موارد عمدۀ توافق‌‌نامۀ سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی بود که رییس جمهور غنی چهار ماه پیش از این با فرمانی اعضای این کمیسیون را اعلام کرد که پیش از شروع به کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، زمان کاری آن به پایان رسیده است.
اختلافات در مورد رهبری، صلاحیت و نحوۀ کار این کمیسیون از سدهای موجود برای آغاز به کار کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی گفته شده است.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید که گفت‌وگو میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی روی انتخاب رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی جریان دارد و دو طرف تا کنون به نتیجۀ نهایی نرسیده‌اند.
آقای فیصل دلیل اختلاف سران حکومت در تعیین رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی افراد متقلب به ریاست این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری می‌داند.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید: ریاست جمهوری فردی را که در تقلب‌های انتخابات ریاست جمهوری گذشته دست داشته، به ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی کرده است؛ اما او از این فرد نام نمی‌برد.
آقای فیصل افزود که تا اکنون زمان آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و تعیین رییس این کمیسیون مشخص نشده است.
به گفتۀ فیصل، ریاست اجرایی نسبت به اصلاحات انتخاباتی حساس است و خواهان انتخاب فردی‌ است که در تقلب‌های انتخاباتی دخیل نبوده و به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی باورمند باشند.
رییس جمهور غنی در فرمان تمدید کار مجلس نماینده‌گان گفته بود که زمان انتخابات پارلمانی تا یک‌ماه دیگر مشخص خواهد شد؛ اما ریاست اجرایی می‌گوید، تا زمانی‌که نظام انتخاباتی اصلاح نشود، زمان برگزاری انتخابات را مشخص نخواهند کرد.
در عین حال، محمد عبده رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان می‌گوید: یکی از تعهدات مهم رهبران دولت وحدت ملی حل نگرانی‌های مردم از بهر اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان بود که تا هنوز موفق به این کار نشده اند.
آقای عبده می‌افزاید: ایجاد نشدن کمیسیون اصلاح انتخاباتی سبب افزایش نارضایتی مردم شده و ما شاهد بودیم که نهادهای بیرونی هم کمک‌های خود را به پروسۀ انتخابات افغانستان قطع کرده و ادامه کمک‌ها را منوط به اصلاحات دانسته‌اند.
رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس تأکید می‌کند: به جز از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان بدیل و راه دیگری وجود ندارد و برگزاری انتخابات‌های بعدی وابسته به اصلاحاتی است که کمیسیون ویژه به میان خواهد آورد.
آقای عبده از رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهد تا تعهدات ۹ ماه پیش خود رابازنگری کرده و عملی سازند در غیر آن، اعتبار و اعتماد مردم و جامعۀ جهانی از میان خواهد رفت که ترمیم این اعتبار مشکل و ناممکن خواهد بود.
این در حالی است که محمد سرور دانش،‌ معاون دوم رییس جمهور روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، هنگام معرفی نامزدان وزارت دفاع، ریاست بانک مرکزی و دو عضو شورای عالی ستره محکمه در مجلس نماینده‌گان، ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی عملاً به کارش آغاز کند.
آقای دانش همچنان گفته است که با آغاز کار این کمیسیون تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز مشخص خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :