ریاست جمهوری: پروسۀ صلح یک روند بسیار پیچیده است!

یک شنبه 26 ثور 1395/

mandegar-3ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که پروسۀ صلح یک روند بسیار پیچیده است و طبق توافق چهارجانبه، اکنون زمان برخورد علیه گروه‌هایی که به مذاکره حاضر نمی‌شوند رسیده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور، سیدظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری در مورد جزییات سفر رییس جمهور غنی به تاجیکستان و لندن معلومات ارایه کرد.
آقای هاشمی گفت که رییس جمهور در جریان سفرش به لندن از موقف افغانستان در خصوص مبارزه با فساد اداری، پیشرفت و دست آورد در این زمینه و از پیامدهای خطرناک این پدیده شوم به جامعه بین المللی معلومات ارایه کرد.
وی تصریح کرد: در این سفر آقای غنی با نخست وزیر بریتانیا و وزرای دفاع و داخله آن کشور دیدار کرده است.
به گفته هاشمی؛ بریتانیا وعده همکاری با نظامیان کشور را تا سال ۲۰۲۰ سپرده است و گفته اند که سالانه صد میلیون دالر در بخش آموزش نیروهای امنیتی کشور کمک می کنند.
از سویی هم؛ معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می گوید که در راستای گفتگوهای صلح خوشبینی هایی وجود دارد اما این پروسه بسیار پیچیده است.
وی در این خصوص گفت: « تلاش ها برای کاهش خشونت و کشانیدن گروه های مخالف به میز مذاکره جریان دارد. پیشرفت ها صورت گرفته است؛ ولی زمانی که پروسه پیچیده مانند پروسه صلح به نتیجه نهایی می رسد و تفاهم صورت می گیرد؛ قبل از آن مردم افغانستان باید از آن آگاهی پیدا کند».
هاشمی تصریح کرد: « پروسه صلح بسیار پیچیده است. پستی ها و بلندی هایش را دارد و هیچ کس نباید آنها را نادیده بگیرد و طبق توافق چهار جانبه که قبلا صورت گرفته است؛ گروه هایی که به میز مذاکره حاضر نمی شوند و علیه آنها برخورد صورت می گیرد و زمان آن فرا رسیده است».
معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که مذاکرات و گفتگوهای صلح موقف کلی دولت است و در هر حالت دروازه گفتگوها باز است و با در نظر داشت شرایط و خطوط سرخ که حکومت تعیین کرده به پیش برده می شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.