ریاست حکومت وحدت ملی: شش روز تا معرفی نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی باقی‌ است

گزارشگر:شفیق‌الله نظری ۲۷ دلو ۱۳۹۷

mandegarمسوولان دفتر رسانه‌های ارگ ریاست حکومت وحدت ملی می‌گویند که روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز گردیده است.
شاه‌حسین‌ مرتضوی معاون سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: روند معرفی نامزدان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخابات به روز شنبه آغاز شد.
به گفتۀ آقای مرتضوی، احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات می‌توانند نام و مشخصات چهره‌های مورد نظرشان را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، تا اخیر همین هفته به ریاست حکومت وحدت ملی بفرستند.
او می‌گوید: در پایان روز هفتم، پروسۀ گزینش چهره‌های جدید برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز خواهد شد.
براساس قانون تعدیل‌شدۀ انتخابات، هر حزب سیاسی راجستر شده در وزارت عدلیه می‌تواند یک یک نفر را به عنوان کاندیدای عضویت در کمیسیون‌‌های انتخابات به ریاست‌ حکومت وحدت ملی معرفی کند.
از سویی هم، قانون تعدیل‌شدۀ انتخابات به نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات حق داده تا پانزده تن را معرفی کنند و باید در میان این پانزده تن پنج زن نیز شامل باشد.
پس از معرفی نامزدان از سوی احزاب و نهادهای مدنی، نامزدان ریاست‌جمهوری به شمول محمداشرف غنی به چهره‌های معرفی شده رأی می‌دهند.
در اخیر، صلاحیت رییس حکومت وحدت ملی است تا از میان کسانی که بیشترین رأی را گرفته اند هفت نفر را برای کمیسیون انتخابات، پنج نفر را برای کمیسیون شکایات و دو نفر دیگر را به عنوان دبیران این دو کمیسیون تعیین کند.
کار بالای گزینش کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی پس از آن آغاز می‌شود که هفتۀ پیش طرح تعدیل قانون انتخابات پس از تصویب در کابینه توشیح و اجرایی شده و ساعاتی پس از توشیح این طرح، دفتر ریاست حکومت وحدت ملی اعلام کرد که کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی عزل شده محسوب می‌شوند. این روزها مسوولیت پیش‌برد کارهای هر دو کمیسیون به دوش رییسان دبیرخانۀ این نهادها گذاشته شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.