ریاست عمومی امنیت ملی به نهادهای عدلی و قضایی: دهشت‎افگنان را پیش از محاکمه رها نکنید

سه شنبه 25 قوس 1393/

مسوولان نهادهای امنیتی افغانستان خواهان تطبیق قانون بالای افرادی هستند که در درگیری‌های مسلحانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
حسیب الله صدیقی، سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در نشست خبری مشترک نهادهای امنیتی افغانستان در کابل گفت: « ما از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهیم افرادی را که در جریان درگیری‌هایmnandegar-3 مسلحانه از سوی نیروهای پولیس به اتهام ایجاد وحشت بازداشت می‌شوند، قانون بالایشان تطبیق شود».
وی گفت: «افرادی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شوند؛ نباید بدون رسیده‌گی به پرونده آنان از بند رها شوند؛ زیرا آنان دشمنان سرسخت مردم افغانستان می‌باشند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بارها فرمانده‌هان نیروهای امنیتی از عدم تطبیق قانون و عدم رسیده‌گی به پرونده افراد بازداشت شده ابرازنگرانی کرده و نهادهای عدلی و قضایی را به جانب داری از این افراد متهم کرده اند.
همچنین آقای صدیقی از مردم خواست که با حمایت از نیروهای امنیتی و همکاری با آنان، وجیبه ملی و دینی خود را ادا نمایند.
وی گفت که نیروهای امنیتی در همه شرایط از مردم افغانستان دفاع می‌کنند و شهروندان می‌توانند جهت همکاری به شماره های ۱۱۹ به نیروهای پولیس و به شماره ۱۹۱۹ با نیروهای امنیت ملی با تماس شوند تا امینت کشور به شکل درست تامین شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.