ریاست عمومی ترافیک کابل: موترهای فرمان راسته با «جدیت» جمع‌آوری و اوراق می‌شود

گزارشگر:بهزاد/ چهارشنبه 9 جوزا 1397 ۸ جوزا ۱۳۹۷

مسوولان در ریاست عمومی ترافیک کابل اعلام کرده اند که طرح جمع‌آوری موترهای فرمان راسته یا یک کلید دستِ پاکستان در سراسر کشور عملی می‌شود.
در اعلامیۀ این ریاست که دیروز به نشر رسید، گفته شده است که طرح جمع‌آوری حدود ۷۰ هزار موتر ثبت شدۀ فرمان راسته و هزاران موتر مشابه که mandegar-3ثبت نشده اند، در کابل و ولایات با «جدیت» اجرا می‌شود.
در اعلامیۀ ریاست ترافیک کابل به نقل از محمد شفیق سعیدی، رییس عمومی ترافیک کابل آمده است که این طرح مطابقِ فیصلۀ «شورای امنیت ملی» عملی می‌شود.
در اعلامیه آمده است: «در فصل چهارم، مادۀ نوزدهم قانون ترافیک جادۀ کشور که در مورد سیر و حرکت است، گفته شده که وسایل نقیله در کشور به طرف راست حرکت می‌کنند و با توجه به این مادۀ قانون، تردد وسایل نقلیه که فرمان یا اشترینگ آن در دست راست است، غیر قانونی می‌باشد».
رییس ترافیک کابل می‌گوید که شورای امنیت ملی در ماه حمل ۱۳۹۰ جواز موقت برای استفاده از موترهای فرمان راسته را به مدت پنج سال صادر کرد و قرار شد بعد از این مدت، همۀ این موترها اوراق و پرزه شوند.
به گفتۀ آقای شفیق سعیدی، مدت قانونی تردد این نوع موترها در سال ۱۳۹۵ به پایان رسید و شورای امنیت ملی سال گذشته فیصله کرد تا طرح جمع‌آوری آن‌ها عملی شود.
آقای سعیدی گفته است که ریاست عمومی ترافیک کشور مصمم است تا با «جدیت» این طرح را عملی کند و به اداره‌های ترافیک ولایات نیز دستور داده شده که در این زمینه اقدام کنند.
به نقل از اعلامیه: «در حال حاضر حدود ۷۰ هزار موتر فرمان راسته ثبت شده در کشور تردد می‌کند و برآورد می‌شود که هزاران عراده موتر مشابه که ثبت نشده اند نیز موجود باشد. برمبنای قانون، تمام این موترها از سوی ادارۀ ترافیک با همکاری دیگر نهادهای مرتبط، جمع‌آوری و به گمرک‌های کشور سپرده می‌شود تا اوراق شوند».
در حین حال، در اعلامیۀ ریاست ترافیک کابل به نقل از سید محبوب، مدیر ادارۀ ترافیک کابل آمده است که بربنیاد هدایت مقام‌های حکومت، آنان تا کنون ۲۵۰ موتر فرمان راسته را جمع‌آوری کرده اند و قرار است این طرح با جدیت در پایتخت اجرا شود.
از سویی هم، در اعلامیه گفته شده است که رییس عمومی گمرکات اعلام آماده‌گی برای تسلیم‌گیری این وسایط کرده و گفته است که این اداره به خاطر اوراق موترهای فرمان راسته اقدام می‌کند.
احمدرشاد پوپل، رییس عمومی کمرکات افزوده است که ادارۀ گمرگات طبق طرزالعمل موجود، با یک شرکت معتبر برای اوراق این موترها قرارداد می‌کند و پرزه‌های هر موتر را به مالک آن خواهد سپرد.
گفتنی است که موترهای فرمان راسته یا «یک کلی دستِ پاکستان» در سال‌های اخیر به یک معضل برای شهروندان و حکومت تبدیل شده است. در حالی که براساس قوانین ترافیکی کشور، تردد موترهای دارای فرمان راست، غیر قانونی است، اما در سالِ ۱۳۹۱، شورای وزیران فیصله کرد تا به موترهای دستِ پاکستان اسناد موقت پنج ساله توزیع شود که چنین شد و مدت اعتبار آن هم اوایل ماه ثور سال ۱۳۹۵ به پایان رسید.
بربنیاد فیصلۀ شورای وزیران، پس از سپری شدن مدت پنج سال، می‌بایست تمام موترهای فرمان راسته یا یک کلید دستِ پاکستان جمع‌آوری و به پرزه تبدیل شوند، اما چنین نشد و روند واردات این موترها بعد از این فیصلۀ شورای وزیران، سرعت بیشتر نیز گرفت و ده‌ها هزار موتر یک کلید به صورت غیر قانونی وارد افغانستان شد.
پیش از این نیز ریاست ترافیک کابل از جمع‌آوری بیش از ۶۶ هزار موتر فرمان راسته خبر داده بود، اما ظاهراً این ریاست از جمع‌آوری این موترها در بسا موارد عاجز مانده است، زیرا روزانه به ده‌ها موترِ فرمان راسته حداقل در سطح شهر کابل گشت‌‌وگذار می‌کنند.
در افغانستان، موترهاى فرمان راسته بیشتر سبب حادثات ترافیکى می‌شوند، زیرا با درنظرداشت قانون ترافیک، در افغانستان از موترهاى «اشترینگ چپه» استفاده می‌شود و ساحۀ دید براى موترهاى «اشترینگ راسته» کمتر می‌باشد. از سویی هم، گفته می‌شود که تمام موترهای یک کلید دستِ پاکستان، سرقت گردیده و وارد افغانستان می‌شوند و بیشتر کسانی از این موترها استفاده می‌کنند که یا زورمند اند یا هم کارمند دولت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.