رییس‌اجرایی به وزارت فواید عامه: به باز کردن راه‌های مواصلاتی تمرکز کنید

گزارشگر:دو شنبه 2 حوت 1395 ۱ حوت ۱۳۹۵

mandegar-3داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در نشستی با محمود بلیغ، وزیر فواید عامه، مشکلات سرک حلقوی بادغیس-هرات، سرک حلقوی کابل و مسدودشدن راه‌های مواصلاتی برخی مناطق را به دلیل برف‌باری‌های اخیر مورد بررسی قرار داد.
رییس اجرایی هم‌چنان به وزیر فواید عامه دستور داد تا برای آغاز کارِ سرک‌های حلقوی بادغیس-هرات و کابل اقدام کنند.
از سویی هم، محمود بلغ گفت که کار سرک حلقوی بادغیس-هرات پنج سال قبل آغاز شده بود؛ اما به دلیل عدم تعهد شرکت ترکی، قرارداد فسخ گردید و پروژه به شرکت دیگری سپرده شد.
به گفتۀ آقای بلیغ، دربارۀ ادامۀ کار این پروژه به‌ زودی یک جلسۀ مشترک میان وزارت فواید عامه، شرکت قرارداد کننده و کشور تمویل‌کننده برگزار می‌شود، تا بخش عمدۀ این سرک، در سال ۹۶ قیرریزی شود.
آقای بلیغ دربارۀ سرک حلقوی کابل نیز گفت: برای ساختن این سرک، بانک انکشاف آسیایی مبلغ ۷۴ میلیون دالر کمک کرده است و در سال آینده کار آن آغاز می‌گردد.
او در ادامه افزود: هشتاد درصد تصفیه‌سازی این جاده تکمیل شده‌ است.
وزیر فواید عامه در پیوند به مسدودشدن راه‌های مواصلاتی و شاهراه‌های کشور اظهار داشت: کارمندان این وزارت با استفاده از تمام امکانات موجود تلاش دارند تا فردا تمام راه‌های مواصلاتی را باز کنند.
آقای عبدالله به وزیر فواید عامه وظیفه سپرد تا در حال حاضر برای بازکردن راه‌های مواصلاتی و جلوگیری از حوادث احتمالی به‌ ویژه در شاهراه‌‌های سالنگ و کابل-هرات تمرکز کنند.
رییس اجرایی تأکید کرد: وزارت فواید عامه در سال آینده برای بازسازی و ترمیم راه‌های تخریب شده نیز اقدام کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.