رییس‌جمهوری در نشستی با عالمان: «برای مبارزه با فساد ضرورت به‌جهاد همگانی داریم»

هارون مجیدی/ چهارشنبه 11 سنبله 1394/

رییس جمهور غنی که روز سه‌شنبه(۱۰سنبله) در یک همایش علمای دین، به‌منظور مبارزه با فساد صحبت می‌کرد، گفت: “برای مبارزه با فساد ضرورت به‌جهاد همگانی داریم.”
آقای غنیاز علمای کشورتقاضا کرد که مردم را برای چنین جهاد سرنوشت‌سازی بسیج کنند.
او گفت:دولت نیز با تمام توان در این راه در کنار مردم خود قرار دارد.
mnandegar-3رییس جمهور تأکید کرد که از طریق منبر و مکتب باید با فساد مبارزه شود.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از برخورد حکومت پیشین به‌رهبری حامد کرزی، در مبارزه با فساد انتقاد کرد. او فساد را خطرآفرین دانسته می‌گوید که فساد می‌تواند هستۀ حکومت را از میان بردارد.
به گفتۀ غنی، پنج‌سال پیش کنفرانس لندن دایر گردید، اما برنامه‌ها در مورد مبارزه با فساد به بن بست رسیده است.
آقای غنی گفت: “زمانی که کنفرانس لندن در سال ۲۰۱۰ برگزار شد، هم دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی در قضیۀ انکشاف و مبارزه با فساد در افغانستان دچار درمانده‌گی شده بودند. در آن زمان، کرزی صاحب از من خواست که عوامل فساد را تشریح و راه حلی برای آن برون رفت از آن را نشان بدهم. نظریاتی که من در آنجا دادم تبدیل به استراتژی مورد قبول هر دو طرف قرار گرفت”.
آقای غنی گفت که یکی از دلایل گسترش فساد قراردادهای دولتی است که این قراردادها به‌منبع فساد در سراسر کشور تبدیل شده بود و کسانی‌که قرارداد را می‌گرفتند به‌وقت زمان آن را تکمیل نکرده چندین دست به‌فروش می‌رسانیدند.
او یادآور شد که اکنون، هر روز شنبه، در کمیسیون تدارکات با مقام‌های ارشد حکومتی در مورد قراردادهای دولتی نشست دارد و تا کنون ۳۵۰ پروژه بررسی شده که ۲۹۵ قرارداد به کمیسیون تدارکات آمده، ۲۵۲قرارداد منظور شده، ۴۳ قرار داد رد شده و ۲۶ شرکت به دلیل جعل اسناد و معلومات نادرست از تدارکات محروم گردیده‌اند.
رییس جمهور گفت که ۵۱,۵ ملیارد افغانی ارزش این پروژه‌ها می‌باشد و تا کنون ۸,۵ ملیارد افغانی از آن صرفه‌جویی شده‌است. به‌گفتۀ او،پس از این در ۱۵درصد قراردادهای دولتی تولیدات داخلی ترجیح داده می‌شود.
غنی این را نیز گفت که در چندماه آینده کمپاینی راه‌اندازی خواهد شد تا به‌تولیدات داخلی اولویت داده شود و تولیدات داخلی به پا ایستاده شود.
رییس جمهور در ادامۀ سخنانش گفت که فساد اداری در قوۀ اجراییه و قضاییۀ حکومت وجود دارد و اقدامات سرتاسری به خاطر پاک‌سازی آن روی‌دست گرفته شده‌است.
آقای غنی تاکید کرد که پیش از این ماموران عالی‌رتبه در کابینه و دوایر دولتی به فساد گرفتار بودند و مردم افغانستان در سال‌های اخیر ملیاردها دالر باج داده‌اند.
به باور رییس جمهور، هزینه‌یی که تا به‌حال از ناحیه فساد بر کشور ما تحمیل شده، متوجه سه اکثریت عمده، زنان، جوانان و اقشار بی‌بضاعت بوده است.
آقای غنی عامل دیگر فساد در کشور را مواد مخدر دانسته گفت:در گذشته تصور بر این بود که مواد مخدر تنها در افغانستان کشت می‌شود، اما صدور و استعمال آن به بیرون از کشور صورت می‌گیرد. امروزه دیده می‌شود که این تصور خطا بوده است.
به گفتۀ رییس جمهور، مواد مخدر هم جنگ را تشدید می‌بخشد و هم اداره را به‌فساد می‌کشاند. این عامل به‌مانند سرطانی است که همه ابعاد زنده‌گی یک جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آقای غنی همچنان گفت، کشت کننده، تولید کننده، پروسس کننده، ترافیک کننده، و استعمال کنندۀ آن همه در این روند مسئولیت دارند. این مافیا است که نمی‌خواهد جنگ بخوابد، و همه کسانی که در این کار سهم دارند، در ادامه جنگ و نا امنی هم مستقیم یا غیر مستقیم سهیم هستند.
به گفتۀ او، افغانستان با داشتن سه‌ونیم میلیون معتاد کلان‌ترین ضربه را از این ناحیه دیده است.
در همین حال، دیدبان شفافیت افغانستان فساد را در ادارات دولتی خطرناک دانسته می‌گوید که در سال‌های گذشته نه تنها مبارزه با فساد صورت گرفته که فساد تقویت داده شده‌است.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان که در این همایش صحبت می‌کرد از رییس جمهور خواست تا در برابر فساد جدی باشد و هم‌چنان از علمای کشور خوست کهبرای نابودی این پدیده، در کنار حکومت قرار داشته باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Lona Rose

  ثبوت انکار ناپذیر دیکری جنایت کرزی خبیث ودادرس پلید و ملا کریم خرم پلید اجینت پنجابی با گرفتاری اسرار احمد نفر خاص شبکه حقانی قبلا بالفعل در زمان کرزی پلید این اجینت پنجابی دستگیر شده بودمحکوم به شش سال حبس شده بود دوسال حبس را سپری کرده بواسطه کریم خرم و سارنوال دادرس رزیل خاک فروش با گرفتن رشوت کلان قاتل نیروهای امنیتی کشور را مانند این خاین هزاران نفردستگیر شده بود. همه وطنان ما شاهد هستند این کرزی خاین در روز های پسین دوره کار ننگین خودبا وجوداعتراضات تمام اقشار مردم و دولت حتی جنرال های امریکاهی ووزارت خارجه امریکا قاتلین مردم افغانستان و نیرو های امریکارااز زندان پلچرخی و زندان بگرام حدود سه هزار جاسوس آدم کش و قاتل ملت را رها کرد.امروز یک نمونه مستند گرفتار اسرار احمد خاین نفر شبکه حقانی قاتل کهدر قضیه شاه شهید و میدان هواهی کابل وزیر اکبر خان دوباره گرفتارشد مسول درجه اول کرزی خاین دادرس پلید خرم نجس باید در محضر عام محکمه گردداگر اشرف غنی واقعأمیخواهد عدالت واقعی تامین گردد باید از حقیقت چشم پوشی نکند کرزی دادرس خرم را محکمه کند سال ها درین کشور خیانت را مقامات بالا نموده قانون بالای پیاده و کاتب اداره تطبیق شده آب از بالا گل آلود است.اشرف غنی از زاخیل وال و وزیر معارف فاروق وردک شروع کند تا مردم به حرف هایت باور کنند در غیر آن مانند کرزی خاین تمام تصامیم وی حرف بوده عمل درک نداشت بالای مرکب جهالت سوار بود به منطق و خواست اکثریت مطلق جامعه وقع نمیداد امروز کشور در بحران غرق است مردم برایش نفرینمی فرستدامید اشرف غنی در پیشبرد امورات محوله از کار کرد کرزی درس عبرت گرفته به خواست مردم از تعقل کار گرفته عمل کند عمدی مانع کاریکه به نفع کشور است بطور مثال تذکره الکترونیکی را گروگان گرفته صد ها ملیون دالر مصرف شده بهانه تراشی غیر منطقی شخص رهیس می نمایداجرای آنرا به تعویق می اندازد. مردم خوب تمیز شور وشرین را میکند جناب اشراف غنی در غیر آن روزی به سر نوشت کرزی گرفتار خواهی شد همه کار هایت درج تاریخ میگرددمردم هزاران نفرین نثار خواهد کرد خودت میدانی که راه راست را انتخاب میکنی و یا غلط را زیر زره بین مردم قرار داری . حاجی صبور

 • Lona Rose

  چرااختلاص چند صد ملیون دالری وزارت دفاع خاموش شد.

  هیات که به بسیار طمطراق از طرف اشرف غنی تحت ریاست فاروقی تعین شده بود جریان را بررسی دقیق و همه جانبه صورت گرفت. ثابت شد که بیش از دوصد ملیون دالر اختلاس شده.

  اما بدبختانه عمر زاخیل وال مشاور رهیس جمهور وزیر سابقه مالیه خود مختار کرزی خان هم با گرفتن چهل ملیون دالر شامل همین دوسیه است. فاروقی پیش ازینکه جریان را به رهیس جمهور بگوید صلاح دیدجریان را به زاخیل وال در میان بگذارد موضوع را به فاروقی تشریح کرد آنهم قناعت کرد همین کار شده. زاخیل وال به فاروقی گفت راپورت را پیش کن به رهیس جمهور در باره چهل ملیون دالر مربوط من میشود به رهیس جمهور بگوهید چهل ملیون دالر بخاطر کمپاهین انتخباتی شما داده بودم همین پول بود. لطفاپول را مسترد کنید تا به خزانه دولت تادیه دارم.

  وطنداران عزیز این سخنان واهی و تهمت نیست نقل از زبان کسی میکنم کاملا بیطرف در دولت کاری ندارد از داخل خانه ها همین بزرگان مجازی گپ نشر شده. باید گفت فاروقی سخن زاخیل وال را به رهیس جمهور گفت بعدأ رهیس جمهور هدایت داد رنگ پریده هم شد دوسیه را همین جا بگذار من موضوع را همرایی زاخیل وال حل و فصل میکنم . روز بروز چهره مغز متفکر هم روشن میشود حال کشیدگی بین زاخیل وال و مغز متفکر کمی شروع شده دوسیه در سیاه چاه افتاد طالع دزدان دیگر شامل دوسیه. اتمر وال دیکری است در خارج از ارگ چندین خانه در وزیر اکبر خان کارته سوم برای چوبکی خود اجاره کرده تمام مقرری معین هاو دیگر موضوعات تجارتی محبوسین سیاسی و امثال مسایل بزرک در خارج از ارگ معامله و حل فصل میگردد. درین مهمان خانه هاآشبز ها کباب خوری خلاص همه چیز مطابق میل و تقاضای مشتری موجود است. بعدأ پول های رشوت توسط نفر های خاص به دبی انتقال داده میشود یکی ازجمله دلال ها شاکر کارگر است که خانه مذکور مرکز داد وستت هر نوع معامله است بگفته بزرگان و ضرب المثل قدیمی «پول داری تر بکش».حاجی صبور