رییس‌جمهور به ورزش‌کاران: در بودجۀ سال آینده یک بخش به ورزش اختصاص داده خواهد شد

دوشنبه 6 ثور 1395/

mandegar-3رییس‌جمهور غنی می‌گوید که سال آینده در بودجه وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی و قوای امنیتی و دفاعی کشور یک بخش خاص به ورزش اختصاص داده خواهد شد.
محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور با اعطای ستایشنامه به اعضای تیم ملی فوتبال کشور از دست‌آوردهای آنان ستایش کرد.
در این مراسم که در ارگ انجام شد، ابتدا کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال کشور صحبت کرده و راه‌یابی تیم ملی فوتبال کشور را به جام ملت‌های آسیا به رییس‌جمهور تبریک گفت.
رییس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد که حمایت و پشتیبانی از ورزش فوتبال می‌تواند بر کسب افتخارات بیشتر این تیم کمک نماید و باعث تقویت روحیۀ ورزش‌کاران گردد.
هم‌چنان، آقای پیتر شگرت سر مربی تیم ملی فوتبال کشور ضمن قدردانی از توجه رییس‌جمهور، فرصت‌های به وجود آمده در راستای تقویت ورزش فوتبال افغانستان را گامی بهسوی کسب پیروزهای بیشتر عنوان کرد.
فیصل شایسته کاپیتان تیم ملی فوتبال نیز از ادامۀ تلاش‌های ورزشکاران به رییس‌جمهور اطمینان داده، گفت که ورزش‌کاران با پیروزی‌های خود سعی می‌کنند که به مردم خوشی و شادمانی را به ارمغان آورند.
رییس‌جمهور کشور پس از استماع صحبت‌های آنان، گفت که من از مدت‌ها منتظر ملاقات با شما بودم، ملاقات‌های زیادی خواهیم داشت و این آخرین ملاقات ما نخواهد بود.
رییس‌جمهور غنی خطاب به ورزش‌کاران گفت که هر باری‌که شما مسابقات را انجام می‌دهید، مردم افغانستان غم و اندوه را فراموش می‌کنند و به یک آواز برای‌تان دعا می کنند و تشکر از اینکه بر لبان هر طفل، جوان، زن و پیر مرد این کشور تبسم می‌آورید.
محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که شما بیرق افغانستان را با افتخار خاص بلند کردید و در هر نقطه جهان تیم ملی فوتبال افغانستان را به پیشرفت و ترقی رساندید. باور دارم که با اتحاد که دارید، تشکیل جدید و تلاش‌های‌تان می‌توانید پیشرفت‌های واضح داشته باشید.
رییس‌جمهور گفت که تیم ملی فوتبال افغانستان برای تمام کشور افتخار می‌آورد و تمام مردم افغانستان از آنها حمایت می‌کنند. شما برای جوانان الگو هستید و در کشوری که میراث اعتیاد، بیکاری و نظریات افراطی را گرفته است، شما الگوی درست هستید، الگوی که جوانان را هم تشویق می کنید و هم جهت می‌دهید.
رییس‌جمهور بر سرتاسری شدن ورزش فوتبال تاکید کرد و گفت که سال آینده من می خواهم در بودجه وزارت های معارف و تحصیلات عالی و قوای امنیتی و دفاعی کشور یک بخش خاص به سپورت اختصاص داده شود.
محمد اشرف غنی گفت که هر مکتب و پوهنتون افغانستان باید امکانات و سهولت های فوتبال را داشته باشد و در هر قول اردو و لوای افغانستان برای بنیادی کردن ورزش کار شود.
رییس‌جمهور با تشکری از نهادهای حمایت کننده ورزش گفت که من حاضرم برای تمویل بهتر ورزش کشور از منابع دولتی و همچنان از منابع خصوصی و بین المللی امکانات را فراهم کنم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.