رییس‌جمهور کرزی: انتحارکننده‌یی که اسدالله خالد را زخمی کرد از پاکستان آمده بود

/

رییس‌جمهور کرزی می‌گوید، انتحارکننده‌یی‌که رییس عمومی امنیت ملی افغانستان را زخمی کرد، از پاکستان آمده بود.
آقای کرزی گفت در کنفرانسی که تا چند روز دیگر در ترکیه برگزار می‌شود، از پاکستان خواستار همکاری در این زمینه خواهد شد.
او درباره وضعیت صحی اسد الله خالد، رییس عمومی امنیت ملی گفت که او در حال حاضر در شفاخانه بگرام بستری است و می‌تواند دستش را حرکت دهد و سخن بگوید.
اسدالله خالد، توسط انتحارکننده‌یی که بمب را در اطراف آلت تناسلی خود جاسازی کرده بود، روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته زخمی شد.
آقای کرزی روز گذشته در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت که اسدالله خالد پس از آن که صحتش خوب شود، دوباره به کارش در ریاست امنیت ملی ادامه خواهد داد.
رییس جمهور افغانستان خاطرنشان کرد: «ظاهراً خوب، به نام طالبان اعلام شد، ولی حقیقتش این است که حمله‌یی به مغلقیت (پیچیدگی) را و بمبی که در درون جانش پنهان شده باشد، این کار طالب نیست. این یک کار نهایت مسلکی و انجنیری شده است. این را طالبان نمی‌توانند، پس دست‌های ماهرتری در این دخیل هستند».
رییس جمهور افغانستان گفت حمله‌کننده خلاف تمام عرف و عنعنات مردم افغانستان، دست به چنین حمله‌یی زد: «به نام مهمان به خانۀ کسی می‌آید و در درون جان خود بمب را پنهان کرده بود. این جای شرم و خجالت است».
«واکنش بسیار جدی نشان می‌دهیم»
رییس‌جمهور کرزی گفت هر زمانی که پروسه صلح سروسامان می‌گیرد، حمله به جان شخصیت‌های افغانستان سازماندهی می‌شود. او گفت که حملات بر جان برادرش احمد ولی کرزی و استاد برهان الدین ربانی نیز در زمانی اتفاق افتادند که پروسه صلح پیشرفت خوبی کرده بود.
رییس‌جمهور کرزی تاکید کرد که حکومت افغانستان تحقیقات گسترده‌یی را برای شناسایی عاملان حمله به جان اسدالله خالد به راه می‌اندازد. او تاکید کرد که با شناسایی عاملان این حمله، حکومت افغانستان واکنش‌های «بسیار جدی و شدید» از خود نشان خواهد داد.
به دنبال حمله بر رییس عمومی امنیت ملی افغانستان، تحلیلگران افغان گفتند که پاکستان در روند صلح صادق نیست؛ اما رییس‌جمهور کرزی گفت که روند صلح ادامه خواهد یافت. او حتا دست داشتن پاکستان در این قضیه را پیش از انجام تحقیقات مورد شک و تردید قرار داد و خاطرنشان کرد که افغانستان نباید با عجله انگشت انتقاد را به سوی پاکستان دراز کند.
کرزی گفت هنوز مشخص نیست که این حمله کار استخبارات منطقه بوده و یا استخبارات جهانی؛ اما او از پاکستان می‌خواهد در این راستا همکاری کند: «حملاتی که از کویته و پاکستان ترتیب می‌شوند، در این راستا این‌ها کدام اقدامات را می‌کنند. حمله بر (برهان الدین ربانی) هم از کویته ترتیب شده بود و حمله بر اسدالله خالد هم از پاکستان ترتیب شده بود. امیدوار هستیم که حکومت پاکستان برای ما معلومات درست بدهد و همکاری جدی کند. امروز مردم افغانستان شک دارند».
رییس جمهور کرزی تاکید کرد: «لازم نمی‌دانم که انگشت انتقاد را به طرف پاکستان بدون اثباتی که از طرف ادارات خود ما آمده باشد، ببرم. گمان است، اشتباه زیادتر است به این طرف ولی به خیر افغانستان این نیست؛ و نه هم این به متانت و سنگینی ملت ما کار درست است که ما عجولانه انگشت انتقاد بگیریم و بگوییم که توستی».
کرزی به رسانه‌های غربی اشاره کرد و گفت که نشریه «دیلی بست» اخیرا گفته است که پس از آغاز کار اسدالله خالد، حمله بر سران طالبان در کویته پاکستان افزایش یافته است. او گفت چنین کاری از سوی حکومت این کشور هرگز صورت نمی‌گیرد. او تاکید کرد که در این رابطه نیز تحقیقاتی انجام خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :