رییس‌ حکومت وحدت ملی: رسـانه‌ها از پرداخت جریمه‌هـای مالیـاتی معاف شـدند

گزارشگر:ناجیه نوری / چهار شنبه 8 سنبله 1396 ۷ سنبله ۱۳۹۶

رییس‌حکومت وحدت ملی می‌گوید: وزارت اطلاعات و فرهنگ چهار جایزه را به منظور تقدیر از خبرنگاران تحقیقی در نظر گیرد. این جایزه هرسال به خبرنگاران تحقیقی داده خواهد شد.
mandegar-3اشرف‌غنی‌احمدزی رییس‌حکومت وحدت ملی که سه شنبه ۷ سنبله/ شهریور در جمع مسوولان رسانه‌ها در ارگ ریاست‌جمهوری صحب می‌کرد، گفت: یک مکان مناسب برای ناشران در شهر کابل در نظر گرفته خواهد شد و فرهنگ کتاب‌خوانی در کشور نهادینه شود.
اوتأکید کرد: برای کتاب فروشان و ناشران کتاب محل مشخص در کابل در نظر گرفته می شود و برای رشد فرهنگ کتاب خوانی با وزارت های اطلاعات و فرهنگ و تحصیلات عالی روی برنامه های مشخص کار جریان دارد.
رییس‌حکومت در این نشست همچنین گفت: برای بانوان خبرنگار فرصت ایجاد می گردد تا در دفاتر مطبوعاتی حکومتی جذب و فعالیت نمایند.
او تاکید دارد که ایجاد سهولت در عرصۀ دسترسی به اطلاعات از اولویت‌های کاری حکومت می باشد و در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته، در راس اداره احصائیه مرکزی شخصی گماشته شده تا در این راستا سهولت‌های را ایجاد کند.
غنی همچنان افزوده است که هیچ مسوول حکومتی نمی تواند وحق ندارد با خبرنگاران برخورد نامناسب داشته باشد، زیرا برخورد با خبرنگاران بدون حرمت بوده نمی تواند.
رییس حکومت وحدت ملی همچنان می‌گوید: قانون رسانه‌های همگانی بر قانون مالیات ترجیح داده خواهد شد و حکومت برای تعدیل در قوانین آمادگی لازم را دارد.
رییس حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که به منظور رفع مشکلات، جلوگیری از ورشکست شدن، حمایت و تقویت نهادها و رسانه‌های چاپی، صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری‌ها در کشور، جریمه‌های مالیاتی رسانه‌ها معاف شده است .
او گفته که با توجه به صراحت ماده (۳۴) قانون اساسی، نهادها و رسانه‌های چاپی، صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری ها به عنوان وسیله نشر پخش افکار، گفتار و نوشته اتباع کشور در تحقق و مصئونیت آزادی بیان و تامین دیموکراسی نقش کلیدی دارد.
او تاکید کرد: به همین دلیل به خاطر ایجاد فضای مناسب و سهل قانونی و عملی جهت رفع مشکلات، جلوگیری از ورشکست و تشویق، حمایت و تقویت از فعالیت‌های نهادهای مذکور مراتب آتی داده می‌شود.
ماده اول: مطابق صراحت ماده ۱۲ قانون طرز تحصیل باقیات، مالیات آن‌عده رسانه‌های صوتی، موسسات نشراتی و خبرگزاری‌ها که تا فعلا مالیات خویش را پرداخت ننموده اند به اقساط ماهوار حد اکثر طی (۷) سال اخذ گردد.
ماده دوم: وفق صلاحیت مندرج فقره (۱۸) ماده (۶۴) قانون اساسی و ماده (۳۰) قانون تحصیل باقیات، جریمه‌های مالیاتی قبلی و همچنان در زمان اقساط مالیاتی نهادهای مذکور الی تصفیه نهایی، معاف دانسته می شود.
ماده سوم: با پرداخت قسط اول مالیات، جوازهای فعالیت رسانه‌های مذکور تمدید گردد. استثنا برای یک مرتبه، عدم تحویلی اقساط مالیاتی سایر رسانه‌های که تحت ملکیت شخص واحد قرار دارد مانع تمدید جواز رسانه‌ها که قسط مالیاتی آن پرداخت گردیده، نمی‌شود.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اکثریت رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری با مشکلات شدید مالی مواجه بود و حتا گفته می‌شود که شماری از رسانه‌های چاپی به دلیل مشکلات مالی یا بیشتر کارمندان شان را اخراج کردند و یا کلاً رسانه‌ را تعطیل اعلام کرده اند.
شماری نهادهای رسانی دلیل ورشکسته‌گی برخی از رسانه‌ها را نبود بودجه کافی و پرداخت مالیات عنوان کرده تاکید کردندکه باید دولت مالیات رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های چاپی را کاهش دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.