رییس‌ کمیسیون حقوق بشر به قربانیان جنگ‎ها: انتقام‌گیری راه‌حل نیست، جنایت‌ها بخشیده شوند

23 قوس 1392/

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کسانی‌که گمان می ‌رود در بیشتر از سه دهۀ گذشته مرتکب جرایم ضد بشری شده اند، خواست تا به خاطر اعمال‌شان از مردم معذرت بخواهند.
خانم سمر گفت که با اینکار نمی‌خواهد مردم را به انتقام‌گیری تشویق کند، اما به گفتۀ وی این حق مردم افغانستان است که به خاطر رنج‌هایی که متحمل شده اند، از آنان‌ها عذر خواهی شود.mandegar 3
خانم سمر گفت که «انتقام دردی را دوا نمی‌کند» و بازماندگان قربانیان جنگ‌های ۳۵ سال گذشته باید تا حد ممکن جرایم گذشته را ببخشند.
سیما سمر در مراسم افتتاح و نامگذاری جادۀ « قربانیان جنگ» ابراز امیدواری کرد تا جرأت انکار نکردن از واقعیت‌ها در میان دولتمردان افغانستان پیدا شود.
خانم سمر استدلال می‌کند که «اعتراف به واقعیت و معذرت‌خواهی منتهای شهامت یک انسان است» و هیچگاهی حق قربانی را نفی نمی‌کند. او افزود که قربانیان هر زمانی می‌توانند عاملین جنایات را به عدالت بکشانند.
سیما سمر خود را نیز قربانی جنگ خوانده گفت، زمانی که فهرست ۵۰۰۰ هزار قربانی رژیم کمونستی نشر شد، از حامد کرزی، کرزی رییس جمهور افغانستان خواست تا به مردم تسلیت بگوید، اما به گفتۀ او، آقای کرزی حتا به ارسال یک پیام هم جرأت نکرد. تاکید بر محاکمۀ مجرمین
در همین حال، باز ماندگان و خانواده‌های قربانیان جنگ این انکشاف را به عنوان نخستین گام برای رسیده‌گی به حقوق قربانیان، مستند سازی جنایات، حقیقت یابی و عدالت خواهی برای قربانیان جنگ های بیش از سه دهه اخیر استقبال می کنند.
افغانیه، رییس شورای قربانیان جنگ می‌گوید که نامگذاری یک جاده برای قربانیان جنگ دردی را دوا نمی‌کند، زیرا به باور وی برای تامین عدالت باید عاملین جنایات به محکمه کشانده شوند. او می‌افزاید که باید از خانواده‌های قربانیان پوزش طلبی شود و به آنان جبران خساره پرداخته شود.
جادۀ « قربانیان جنگ» در حالی در کابل نامگذاری می‌شود که در هفتۀ روان نشستها و گردهمایی‌های متعددی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و عدالت خواهی به قربانیان جنگ در کابل و شماری از ولایات برگزار شد.
صدها فعال حقوق بشر، جامعۀ مدنی و بازماندگان قربانیان جنگ در کابل روز پنجشنبه راهپیمایی کردند و محاکمۀ کسانی را که در چند دهۀ گذشته مرتکب نقض حقوق بشر و جنایات ضد بشری شده اند یگانه راه برای تامین عدالت خواندند.
فعالان شرکت‌کننده در این راهپیمایی ها می‌گویند که بیشتر ناقضین حقوق بشر هم کانون نیز در قدرت سهیم اند و متصدی سمت های مهم دولتی استند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.