رییس‎جمهور کرزی به رادیوی چین: روابط‌مان با چین گُسترش خواهد یافت

30 ثور 1393/

رییس‌جمهور کرزی در دومین روز سفرش به چین، در مصاحبه‌یی با بخش پشتوی رادیوی بین‌المللی چین گفت: حکومت آیندۀ افغانستان نه تنها روابط کنونی‌اش با چین را ادامه خواهد داد، بل‌که آن را گسترش خواهد بخشید.
بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، رییس جمهور کرزی افزود: «روابط میان افغانستان و چین از اهمیت زیادی برای آینده برخوردار بوده و منفعت افغانستان در تحکیم بیشتر آن، نهفته است.»mnandegar-3
حامد کرزی خاطر نشان کرد: چین همواره برای افغانستان یک کشور دوست بوده است و چینی‌ها هیچگاهی کاری و روشی را اختیار نکرده اند که در آن خیر و منفعت افغانستان نباشد. مردم افغانستان از دوستی با چین خوشحال اند و از آنان ممنون می‌باشند. این روابط تحکیم بیشتر خواهد یافت و اقداماتی را به این منظور در آینده نیز روی دست خواهیم گرفت تا روابط ما در تمامی عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجارتی بیشتر از پیش گسترش یابد.
رییس جمهور در رابطه به برگزاری چهارمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های «سیکا» گفت که این کنفرانس برای همکاری‌ها بخصوص در عرصه امنیت و توسعه اقتصادی کشور های آسیایی، یک کنفرانس بسیار با اهمیت است.
رییس جمهور کشور گفت: اهمیت حیاتی این کنفرانس که در شهر شانگ‌های برگزار می‌گردد، در این است که چین به عنوان یکی از بزرگترین کشور های جهان می خواهد این کنفرانس را به وسیله‌یی موثری برای منفعت آسیا مبدل سازد تا از آن طریق نه تنها صلح در آسیا برقرار گردیده، بلکه امنیت نیز در این قاره تحکیم یافته و این منطقه از خطرات مصون بماند.
رییس‌جمهور کرزی افزود: هدف این کنفرانس برعلاوۀ بحث روی تامین امنیت و مبازره با تروریزم، برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت اقتصادی در آسیا نیز می باشد.
رییس جمهور کرزی در این مصاحبه در پاسخ به سوالی در رابطه به احیای راه ابریشم گفت: ما از پیشنهاد حکومت چین برای احیای راه ابریشم حمایت می‌کنیم. افغانستان در گذشته مرکز و بخش مهم این مسیر بوده است. افغانستان از این راه منفعت‌های زیادی را نصیب خواهد شد. احیای این راه برای چین و تمامی منطقه و افغانستان موثر خواهد بود. ما نه تنها از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم بلکه خواهان تجارت و ترانزیت از این مسیر نیز هستیم.
رییس جمهور کرزی در پاسخ به سوالی در مورد روابط افغانستان و امریکا گفت: ما خواهان روابط خوب با امریکا هستیم، روابطی که بر منافع افغانستان و امریکا بنا یافته باشد. ما با امریکا روابطی می‌خواهیم که افغانستان و مردم اش در آن مصون باشند، منافع و زنده‌گی شان در آن حفظ گردد و برای افغانستان زیان نرساند و مردم ما از آن آزار نبینند. ما یک رابطۀ روشن و شفاف می‌خواهیم، رابطه‌یی که باعث نابودی تروریزم و افراطیت گردیده و افغانستان و منطقه در اثر آن به آرامش برسند.
حامد کرزی در این مصاحبه با تاکید گفت که با امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا، منطقه باید احساس نا آرامی و خطر نکند.

اشتراک گذاري با دوستان :