رییس اتاق‌های تجارت و صنایع: بازرگانان به بانک‌هـا اعتمـاد ندارند

/

محمد قربان حقجو رییس اتاق‌های تجارت و صنایع کشور از آنچه او ضربه «سخت» اقتصادی در حادثۀ آتش سوزی به بازرگانان مندوی کابل می‌خواند، به شدت اظهار نگرانی می‌کند.
گفته می‌شود که در حادثه آتش سوزی در سرای ناصری در مرکز شهر کابل، بازرگانان بیش از شش میلیارد دالر متضرر شده‌اند.
آتش‌سوزی در سرای ناصری جایی‌که مرکز فروش عمدۀ لباس و کفش بود، نیمه‌های یکشنبه شب رخ داد و تمامی اموال، اسناد و پول نقد بازرگانان در آتش سوخت.
به گزارش بخدی، محمد قربان حقجو رییس اتاق تجارت و صنایع می‌گوید، به دلیل عدم اعتماد بازرگانان به بانک‌ها، بیشتر بازرگانان پول‌های خود را یا در دوکان و یا هم خانه‌های شان نگهداری می‌کنند.
حقجو روز گذشته در کابل با خبرنگاران گفت: «بازرگانان بالای بانک‌ها در افغانستان اعتماد ندارند و نمی‌توانند که پول خود را در بانک‌ها قرار بدهند و بانک‌ها معیاری نیست.»
برخی از بازرگانان پس از وقوع آتش سوزی گفتند که از صد هزار تا یک میلیون دالر خود را در دکان نگهداشته بودند که به گفته آنان تمامی آنان به خاکستر تبدیل شده است.
درخواست کمک
محمد قربان حقجو روز گذشته از دولت خواست بازرگانان را کمک مالی کند.
او می‌گوید که برخی از بازرگانان تمامی سرمایه خود را از دست داده اند و در حال حاضر به کمک مالی «فوری» دولت نیاز دارند.
حقجو گفت: «از دولت می‌خواهیم تا دوکانداران را کمک مالی کند و اگر این کارا انجام داده نمی‌تواند، باید برای آن‌ها قرض حسنه بدهد تا آنها بتوانند تجارت خودرا ادامه دهند.»
در زمان آتش سوزی در سرای ناصری برخی از دکانداران گفتند که مأموران اطفائیه و پولیس برای اینکه آتش را از دکان‌ها مهار کنند و یا کمک رسانی کنند، درخواست پول می‌کردند.
راه های جلوگیری از حادثه
رییس اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که برای جلوگیری از حادثه سرای ناصری باید ساختمان‌ها و مراکز تجاری، معیاری ساخته شود.
حقجو انقتاد کرد که در افغانستان ساختمان‌‍ها به معیارها و استندردها برابر نیست و به گفته او، هر کسی به سلیقه شخصی خود، ساختمان و مرکز تجارتی می‌سازد.
او گفت: «دولت باید از تمامی مارکیت های تجاری مراقبت جدی کند که آیا این مارکیت ها برای آمدن اطفائیه، پارکینگ موتر؛ وامکانات آب و برق استندر های معمولی را در نظر گرفته است یانه.»
محمد یونس نواندیش شهردار کابل نیز در زمان آتش سوزی در سرای ناصری گفت که عدم در نظر گرفتن معیارهای لازم در ساختمان باعث بروز حوادث می‌شود و مهار آتش این گونه ساختمان‌ها کاریی ساده‌یی نیست.»
نواندیش می‌گوید که سرای ناصری راه اضطرارى نداشت و تمامی دوکان‌ها در یک محوطه بسته ساخته شده که به گفته او، همین موضوع باعث شد که مهار آتش تا ساعت‌ها به طول انجامد.
با این حال، محمد قربان حقجو هشدار داد در صورت که دولت جلو ساخت ساختمان‌های غیر معیاری را نگیرد، در آینده حوادث خطرناکتر در کشور به وقوع خواهد پیوست.

اشتراک گذاري با دوستان :