رییس اجرایی به مردم: کسی قصد معامله با حقوق شما را ندارد

سه شنبه 5 حوت 1393/

عبدالله عبدالله، ررییس اجراییه حکومت وحدت ملی روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که مذکرات صلح در روزهای نزدیک آغاز می‌گردد.
او به مردم افغانستان اطمینان داد که این مذاکرات با درنظرگرفتن منافع ملی افغانستان به پیش برده می‌شود .
داکتر عبدالله گفت که مردم افغانستان را در جریان مذاکرات صلح و بحث‌هایی که صورت می‌گیرد.
اmnandegar-3و ابراز امیدواری نمود که آغاز مذاکرات صلح سبب خیر مردم افغانستان گردد ومردم این کشور به آرزوی دیرینۀ شان که همانا تامین صلح وثبات دایمی درکشور شان است، برسند.
رییس اجراییه شایعات را در مورد اینکه در سایه مذاکرات صلح حقوق مردم افغانستان زیر پا گذاشته می‌شود را رد نمود وگفت: «این اطمینان را به مردم می‌دهم که به حقوق مردم و دست‌آوردهای مردم افغانستان هیچ کس قصد معامله را ندارد».
آقای عبدالله، تاریخ مشخصی را برای آغاز مذاکرات صلح اعلام نکرد، اما اعضای شورای عالی صلح گفته اند که مذاکرات رو دررو با طالبان مسلح یکماه بعد و درماه حمل آغاز خواهد شد.
مقامات حکومت افغانستان می‌گویند که از مدت چهار ماه به این طرف تلاش‌های همه‌جانبه را برای تامین صلح آغاز کرده اند.
ریاست جمهوری افغانستان گفته است که پروسه صلح به طور شفاف ودر مطابقت به خواستهای مردم افغانستان به پیش خواهد رفت.
مسایل امنیتی در صدر آجندای دولت
آقای عبدالله، در جلسه شورای وزیران بار دیگر تاکید کرد که مسایل امنیتی در صدر آجندای دولت قرار دارد ودر جلسه امروزی شورای وزیران درمورد گروه داعش هم صحبت می‌کنند.
او افزود که بعضاً به صورت مبالغه‌آمیز در مورد این خطر بحث صورت می‌گیرد و بعضاً این خطر نادیده گرفته می‌شود.
اقای عبدالله،گفت:»ما می‌خواهیم که مردم ما در جریان واقعیت‌هایی که ما به آن مواجه هستیم، باشند».

اشتراک گذاري با دوستان :