رییس اجرایی: حکومت تعهدات‌ خویش را در قبال حضور و مشارکت زنان عملی نکرده است

ابوبکر صدیق/ چهار شنبه 8 قوس 1396/

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، که دیروز سه شنبه (۷ قوس) در «نشست ملی توانمند‌سازی اقتصادی زنان در چارچوب اهداف توسعۀ پایدار» صحبت می‌کرد، گفت که بدون سهم بارز زنان توسعه پایدار تحقق نمی‌یابد.
mandegar-3رییس اجرایی تصریح کرد که حضور زنان در دولت و صحنه تنها یک سلیقه و یک تعهد محض به جامعه بین‌المللی نیست، بلکه ضرورت اساسی جامعه و مردم افغانستان می‌باشد.
آقای عبدالله افزود که برای دستیابی به اهداف توانمندسازی اقتصادی زنان و سهم اساسی و موثر آنان ضروری است تا حکومت به نتیجۀ مطلوب در این راستا دست یابد.
او گفت که حکومت روی حضور پررنگ و موثر زنان در برنامه‌های ملی مانند میثاق شهروندی، اهداف توسعه پایدار، چارچوب ملی صلح و توسعه و برنامۀ ملی توانمندسازی اقتصادی زنان تاکید کرده است تا زنان به توانمندی اقتصادی دست یابند.
رییس اجرایی یادآور شد که حکومت تمام تعهدات‌ خویش را در قبال حضور و مشارکت زنان عملی نکرده است؛ اما تلاش برای جبران آن در مسیر پیش‌رو جریان دارد. به گفتۀ او، عدم مشارکت سیاسی زنان نه تنها روی خود آنان بلکه روی اوضاع کُلی کشور نیز تاثیرات منفی به‌جا خواهد گذاشت.
آقای عبدالله ضمن تاکید مجدد بر تعهدات حکومت در راستای مشارکت سیاسی و توانمندسازی اقتصادی زنان، گفت که تمام نهادهای مسوول دولتی مکلف‌اند که در این ارتباط هماهنگی لازم و همکاری نزدیک داشته باشند.
آقای عبدالله در بخش دیگر از سخنانش بر ضرورت و اهمیت ۱۷ هدف توسعه پایدار تاکید کرد و گفت که رهبری حکومت وحدت ملی متعهد به تعقیب و تطبیق کامل این اهداف می‌باشند.
به گفتۀ او، برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمیته‌های اجرایی ایجاد گردید تا هماهنگی لازم را میان کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی با وزارت‌ها و نهادهای دولتی انجام دهند.
رییس اجرایی اظهار داشت که در تمام نشست‌های شورای وزیران گزارش‌ها از پیشرفت‌ و چالش‌‌ کارها در زمینهٔ اهداف توسعه پایدار به صورت جدی پیگیری و بررسی می‌گردد.
آقای عبدالله گفت که پایدار بودن و ملی شدن دو شاخص عمدهٔ اهداف توسعه پایدار می‌باشد تا این برنامه مطابق شرایط و نیازمندی کشور عملی شود.
رییس اجرایی کشور تاکید کرد که نتیجهٔ کار نباید تنها به پُر کردن جدول و تعیین یک معیار خلاصه شود و باید با تطبیق این برنامه در زنده‌گی مردم تغییرات ملموس به‌وجود بیاید.
آقای عبدالله گفت که از بین بردن فقر، زراعت پایدار، تامین صحت برای همه، آموزش با کیفیت، تساوی جنسیتی، توانمندسازی زنان و تامین انرژی پایدار از مهمترین اهداف توسعه پایدار می‌باشد که مطابق شرایط و نیازمندی افغانستان تشخیص شده است.
هم‌چنان، رییس اجرایی، نقش جامعه مدنی و علمای کرام را در تحقق این اهداف و آوردن اصلاحات در تمام سطوح پُربار خواند و از آنان ستایش کرد.
از سویی هم، در این نشست وزیر اموز زنان، گفت: توسعه پایدار یکی از اهداف اصلی حکومت وحدت ملی است که در راستا آن گام‌های موثر برداشته شده است.
دلبر نظری وزیر امور زنان، افزود که حضور و مشارکت زنان در نهادهای دولتی و در سطح رهبری حکومت را می‌توان نشان از توانایی زنان در امر تصمیم‌گیری‌ها دانست.
وزیر امور زنان اضافه کرد که حکومت و جامعۀ بین‌المللی برای توانمند‌سازی و ارتقای زنان در افغانستان متعهد هستند و این روند به‌شکل جدی از طرف حکومت وحدت ملی پیگیری می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.