رییس اجرایی: هنـوز خشـونت در ذهـن و درون مـا وجـود دارد

گزارشگر:روح‌الله بهزاد/ دوشنبه 20 قوس 1396 ۱۹ قوس ۱۳۹۶

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به این باور است که گاهی از باورهای دینی در برابر بانوان کشور استفاده می‌شود.
دکتر عبدالله عبدالله هم‌چنان بیان داشت که در کشور ما سال‌ها جنگ، ناامنی و شرایط دشوار گذشته و بیش‌ترین بار این شرایط سخت را بانوان متحمل mandegar-3شده اند.
آقای عبدالله دیروز یک‌شنبه، ۱۹ قوس در کنفرانس ملی مشارکت بانوان در حکومت‌داری محلی که از نشانی کمیسیون حقوق بشر، جامعۀ مدنی و کمیسیون امور بانوان مجلس نماینده‌گان بااشتراک مقام‌های بلندپایۀ دولتی، نماینده‌گان پارلمان، مقام‌های محلی شماری از ولایت‌ها و فعالان مدنی در کابل برگزار شده بود، صحبت می‌کرد، گفت: «گاهی از باورهای دینی هم سوء استفاده شده که نمونه‌های بسیار افراطی‌اش را ما در سال‌های گذشته دیدیم و در بخش‌هایی از کشور، هنوز هم شرایط سختی برای بانوان حاکم است و امروز هم ادعا کردن نمی‌توانیم که مشکلات را پشت سر گذاشته‌ایم».
آقای عبدالله به این بارو است که انواع خشونت شرایطی در شانزده سال گذشته پیش آمد و حکومت هم زمینه‌سازی‌هایی کرده، اما ما بیش‌تر از این کارکردن می‌توانستیم و می‌توانیم.
رییس اجرایی گفت که اساسی‌ترین مسأله همین است که هنوز ذهنیت‌های ما آماده نشده و خشونت در درون ما و در ذهن ما وجود دارد که گاهی آن را تبارز می‌دهیم. داکتر عبدالله عبدالله می‌گوید که در بیشتر ولایت‌های افغانستان بانوان با محدودیت کامل زنده‌گی دارد.
او تائید می‌کند که برخی محدودیت‌ها در راستای فعالیت بانوان در ولایت‌ها به وجود آمده و در برخی از ولایت‌ها نیز رییس امور بانوان، تنها زنی است که در نشست‌های رهبری ولایت اشتراک می‌کند.
آقای عبدالله در اظهارات کنایه‌آمیزی اظهار داشت که ترس او از این است که در یکی از ولایت‌ها رییس امور بانوان نیز مرد نباشد! رییس اجرایی می‌افزاید که گفتن این مسأله که بانوان در ولایت‌ها شرایط پُرچالشی دارند، کافی نیست و برای درک این موضوع باید افراد در شرایطی قرار گیرند که آن‌ها با آن مواجه اند.
رییس اجرایی تعهد می‌سپارد که فرصت‌های بانوان شایستۀ افغانستان را قربانی ملاحظات سیاسی نخواهد کرد. تعهدی که به گفتۀ او، حکومت و تمامی ادارات افغانستان در مرکز وجود دارد.
آقای عبدالله تأکید کرد که نباید ملاحظات سیاسی مانع فرصت‌های پیش‌آمده برای بانوان شود. به گفتۀ رییس اجرایی: گرچند که شرایطِ کابل نیز برای بانوان شرایط ایده‌آل نیست، اما با وجود آن، نسبت به دیگر ولایت‌های افغانستان از شرایط متفاوتی برخوردار است.
به گفتۀ آقای عبدالله، در حال حاضر بیشترین توجه به بانوان معطوف به شهرها است و توجه کمتری به آنان در اطراف و روستاها شده است. آقای عبدالله گفت که در بخش اصلاحات اداری از هر نوع برنامۀ که از معرفی استعداد بانوان حمایت کند، پشتیبانی خواهد کرد.
به باور او، در برنامه‌های ملی نکات اساسی و عمدۀ وجود دارد که تطبیق آن سبب برآورده شدن خواست‌های مردم افغانستان خواهد شد.
آقای عبدالله تأکید کرد که نقش علما در تغییر ذهنیت‌ها نسبت به پدیدۀ خشونت در برابر بانوان موثر است، اما به گفتۀ او، کار آن‌چنانی نیز در این زمینه صورت نگرفته است.
هم‌زمان بااین، فوزیه کوفی، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس، از محدودیت برای بانوان در ادارات دولتی و هم‌چنان نقش کم آنان در حکومت در این نشست انتقاد کرد.
در همین حال، محمد محقق، معاون دوم رییس اجرایی نیز در یک نشست گفت که سطح مشارکت بانوان باید سال‌به‌سال بیش‌تر شود و بانوان از لحاظ اقتصادی، درآمد داشته باشند تا جامعۀ توان‌مند و سالم داشته باشیم.
آقای محقق بیان داشت که باید چند والی زن هم در حکومت حضور داشته باشد تا به گفتۀ او، حکومت کردن را یاد بگیرند. او گفت: متأسفانه دیگر والی زن نداریم و حالا صددرصد حاکمیت ۳۴ ولایت در دست مردان است.
سران حکومت در حالی این تعهد را به زنان می‌دهد که هفتۀ پیش، نرگس نهان، نامزد وزارت معادن از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد نگرفت و گفته می‌شود که او قربانی سیاست‌های مردانه شده است.
گفتنی است که حکومت وحدت ملی در کابینه چهار وزیر زن داشت، اما در حال حاضر تنها وزارت‌های امور بانوان و مبارزه با مواد مخدر در اختیار خانم‌ها است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.